04/02/11

E-maaltijdcheques

Met de publicatie van twee Koninklijke Besluiten (1) wordt in een elektronische variant van de papieren maaltijdcheques voorzien. Beide varianten zullen (voorlopig) naast elkaar bestaan.

E-maaltijdcheques worden gecrediteerd op een maaltijdchequerekening van de werknemer, die door een erkende uitgever van e-maaltijdcheques wordt beheerd. Via een drager (vergelijkbaar met een bankkaart) kan de werknemer zijn maaltijdchequerekening gebruiken voor de betaling van eetmalen of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

De regeling van de e-maaltijdcheques sluit nauw aan bij deze van de papieren variant. Zo zijn ook de e-maaltijdcheques onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Naast de reeds bestaande voorwaarden gelden evenwel nog enkele specifieke voorwaarden:

    * Het aantal e-maaltijdcheques en hun brutobedrag (verminderd met de werknemersbijdrage) moet worden vermeld op de loonfiche;
    * Vóór gebruik moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van de resterende e maaltijdcheques kunnen nagaan;
    * De keuze voor e-maaltijdcheques en de modaliteiten moeten worden geregeld in een CAO of individuele overeenkomst;
    * De e-maaltijdcheques kunnen enkel worden ter beschikking gesteld door een erkende uitgever;
    * Het gebruik van e-maaltijdcheques mag de werknemer niets kosten (behalve bij diefstal of verlies);
    * De keuze voor e-maaltijdcheques moet omkeerbaar zijn (bij gebreke van regeling in een CAO of het arbeidsreglement geldt zij voor minstens 3 maanden en is zij opzegbaar met een termijn van 1 maand).

De regeling van de e-maaltijdcheques geldt vanaf 1 januari 2011.

dotted_texture