27/12/17

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2018

Op 19 december 2017 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen[1] verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2018 de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2018-2019.

De nieuwe bedragen zijn van toepassing op de Richtlijnen 2014/24/EU (Klassieke sectoren), 2014/25/EU (Speciale sectoren), 2014/23/EU (Concessies) en 2009/81/EG (Defensie). Als gevolg van deze herziening zullen ook de drempelbedragen vermeld in de Belgische regelgeving aangepast dienen te worden.  De bevoegde minister zal daartoe een ministerieel besluit moeten uitvaardigen tot wijziging van de verschillende koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de Overheidsopdrachtenwet en de Concessieovereenkomstenwet.

Hierna volgt een overzicht van de nieuwe Europese drempelbedrag[2]  opgesplitst per soort opdracht/concessie:

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)

Opdrachten voor werken: 5.548.000 euro (i.p.v. 5.225.000 euro)
Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 221.000 euro (i.p.v. 209.000 euro)
Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 144.000 euro (i.p.v. 135.000 euro)
Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Speciale sectoren)

Opdrachten voor werken: 5.548.000 euro (i.p.v. 5.225.000 euro)
Opdrachten voor leveringen en diensten: 443.000 euro (i.p.v. 418.000 euro)
Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)

Opdrachten voor werken: 5.548.000 euro (i.p.v. 5.225.000 euro)
Opdrachten voor leveringen en diensten: 443.000 euro (i.p.v. 418.000 euro)

Concessies

Concessies voor werken: 5.548.000 euro (i.p.v. 5.225.000 euro)
Concessies voor diensten: 5.548.000 euro (i.p.v. 5.225.000 euro)

Voetnoten: 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2364 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 337, 19 december 2017, 17, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2366 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en Verordening (EU) 2017/2367 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten
Deze bedragen zijn exclusief BTW

dotted_texture