23/01/17

De Omgevingsvergunning: van start op 23 februari 2017…. of toch niet?

De kogel is door de kerk: op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking en dit op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten). 

In de wandelgangen gonsde het van de geruchten dat deze datum alsnog vooruitgeschoven zou worden. Dit om de lokale besturen de nodige tijd te bieden om zich (digitaal) voor te bereiden en alles te implementeren. Zover is het dus niet gekomen en de eerder gestelde timing van inwerkingtreding blijft behouden. 

Er werd echter wel beslist dat steden, gemeenten of provincies op aanvraag een uitstel kunnen bekomen indien zij de aanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen. Dergelijk uitstel geldt dan tot 1 juni 2017. Zelfs in geval van een uitstel, kan echter niet afgeweken worden van 2 zaken: 

  • Ingediende aanvragen blijven volgens de op vandaag bestaande procedures behandeld worden, waarbij er echter niet afgeweken kan worden van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning 
  • Stedenbouwkundige aanvragen waarvoor de medewerking van een architect vereist is, moeten hoe dan ook digitaal ingediend worden. 

Het valt af te wachten in welke mate de betrokken overheden gebruik zullen maken van de geboden uitstelmogelijkheid, maar dit kan dus leiden tot een omgevingsvergunning in 2 snelheden gedurende een aantal maanden. Dit maakt het er voor de betrokken partijen (aanvragers, adviesbureaus, architecten,….) alleszins niet eenvoudiger op zodat waakzaamheid geboden is. 

dotted_texture