15/11/16

De Ikea-wet in het Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest wordt de socio-economische vergunning vanaf 1 januari 2018 vervangen door de omgevingsvergunning.

Het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid werd eindelijk door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en op 29 juli 2016 in het Staatsblad gepubliceerd.

Na de inwerkingtreding van de dienstenrichtlijn in 2006, werd de zogenaamde Ikea-wet, namelijk de Belgische wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning voor handelsvestigingen die nu van toepassing is in het Vlaamse Gewest, in vraag gesteld. 

Ingevolge de Ikea-wet moest een handelsvestiging van meer dan 400 m2 over een socio-economische vergunning beschikken om zich te kunnen vestigen. Hiertoe moesten nieuwe handelsvestigingen een economische test ondergaan om hun impact  op de reeds bestaande bedrijven te onderzoeken. 

Met dit nieuwe decreet wordt de socio-economische vergunning voor kleinhandelsbedrijven, met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2, vervangen door de omgevingsvergunning.

Let op, het gedeelte uit het decreet dat deze materie regelt, zal pas in voege treden vanaf 1 januari 2018.

Intussen blijft de Ikea-wet in het Vlaamse Gewest van toepassing op kleinhandelszaken, met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2.

Meer informatie over de Ikea-wet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest kan u vinden door hier te klikken.

dotted_texture