15/11/16

Rechtsplegingsvergoedingen verhoogd

Via een aanpassing van het KB van 26 oktober 2007 werden net voor de zomer de bestaande rechtsplegingsvergoedingen verhoogd. De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni 2016. De bedragen werden opgetrokken met 9,091 %. De nieuwe bedragen zijn in onderstaande tabel terug te vinden:

Rechtsplegingsvergoedingen zijn forfaitaire tegemoetkomingen in de kosten en erelonen van de in het gelijk gestelde partij. Het systeem werd destijds in het leven geroepen om een einde te stellen aan de steeds terugkerende discussies over de verhaalbaarheid van erelonen.

De vergoeding is facultatief en dient steeds uitgesproken te worden door een rechter. Die houdt bij zijn beoordeling rekening met :

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te verminderen;

  • de complexiteit van de zaak;

  • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij;

  • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

In de meeste gevallen zal echter het basisbedrag worden toegekend

dotted_texture