04/10/16

Versoepeling van het Vrijstellings- en Meldingsbesluit (II) - inwerkingtreding

In ons artikel van 31 augustus ll., informeerden wij u reeds over het recente besluit van de Vlaamse Regering waarmee het “Vrijstellings”- en “Meldingsbesluit” werden versoepeld en de “Hemelwaterverordening” werd gewijzigd. 

Intussen werd het wijzigingsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn de meeste bepalingen reeds in werking getreden op 29 september jl. Een enkele bepaling (i.v.m. vrijstelling voor tijdelijke kampeerplaatsen i.h.k.v. een evenement of een jeugdkamp) zal pas later in werking treden op een nog door de minister nader te bepalen datum. 

Concreet betekent dit dat voor de toekomst enkel nog de nieuwe regels - zoals besproken in het eerdere artikel - relevant zijn, weliswaar m.u.v. de hogergenoemde vrijstelling

dotted_texture