03/02/16

Europese Unie en Verenigde Staten bereiken nieuw akkoord over Safe Harbour

Gisteren raakte bekend dat de EU en de VS een politiek akkoord hebben bereikt over Safe Harbour, het "EU-US Privacy Shield". Het bestaande Safe Harbour Framework werd eerder vernietigd bij beslissing van het Hof van Justitie van 6 oktober 2015 (zie Eubelius Flash).

Rekening houdend met de kritiek van het Hof van Justitie, zou het nieuwe akkoord - volgens het persbericht - de volgende elementen bevatten:

  • strenge verplichtingen voor bedrijven die de gegevens van EU-burgers verwerken en sterke handhaving;
  • duidelijke waarborgen en transparantieverplichtingen voor toegang tot gegevens door VS-autoriteiten; en
  • doeltreffende bescherming van de rechten van EU-burgers door verschillende verhaalsmogelijkheden.

Het "EU-US Privacy Shield" is nog niet juridisch bindend en zal in de komende maanden worden vertaald naar een ontwerp voor een nieuwe "adequacy decision". Volgens Commissaris Jourová zou het nieuwe kader in de komende drie maanden moeten kunnen worden geïmplementeerd.


Auteur: Anneleen Van de Meulebroucke

dotted_texture