06/11/15

Belgische e-commerce: houdt het verbod op nachtarbeid stand?

De laatste weken verschijnen in de media meer en meer meldingen over e-commerce bedrijven die België mijden of naar het buitenland verhuizen. Men roept het Belgische verbod op nachtarbeid in als boosdoener. Wat is het probleem?

E-commerce in België

De laatste jaren neemt het online winkelen steeds aan belang toe, ook in België. Door het verbod op nachtarbeid is het in België echter niet mogelijk om binnen e-commerce te werken tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Dit heeft als gevolg dat bestellingen sneller verwerkt en goederen sneller geleverd kunnen worden vanuit omringende landen dan vanuit België.

Verbod op nachtarbeid in e-commerce: is een wijziging mogelijk?

De arbeidswet bepaalt dat werknemers in principe geen nachtarbeid mogen verrichten. Hierop zijn echter afwijkingen mogelijk indien dit opgenomen is in de wet of in een koninklijk besluit. Dit is voor e-commerce momenteel niet het geval, maar de wetgever zou op dit vlak kunnen ingrijpen om zo de concurrentiepositie van de Belgische e-commerce sector binnen korte tijd te versterken.

Een andere optie kan zijn om via sociaal overleg een sectorale CAO af te sluiten ter invoering van nieuwe arbeidsregelingen. Minister van Werk Kris Peeters organiseerde in de voorbije maanden twee ronde tafels met het oog op de versoepeling van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten binnen de distributie- en transportsector. Hierbij waren sociale partners van de logistieke sector (PC 140.03 en PC 226) en de distributiesector (PC 119, PC 201, PC 202, PC 311 en PC 312) betrokken. Een definitieve beslissing werd voorlopig uitgesteld.

Er zijn dus weldegelijk mogelijkheden om nachtarbeid binnen e-commerce in de toekomst mogelijk te maken. Wij houden u op de hoogte wanneer er hieromtrent concrete maatregelen worden genomen.

dotted_texture