07/04/15

Aansprakelijkheid van bestuurders na ontslag

Stel je voor. 

Een aantal jaar geleden was je bestuurder van een vennootschap. Omwille van meningsverschillen over het gevoerde beleid nam je toen ontslag. Vandaag belt er een deurwaarder bij je aan. Hij overhandigt je een dagvaarding waarin je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor recente fouten die tot het faillissement van de vennootschap zouden hebben geleid. Wat blijkt? Je ontslag als bestuurder werd nooit gepubliceerd.

Even verduidelijken. 

Een bestuurder van een Belgische vennootschap kan aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die hij begaat tijdens de uitoefening van zijn mandaat, evenals voor overtredingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen of de statuten. Een verzwaarde aansprakelijkheid geldt indien een bestuurder kennelijke grove fouten heeft gemaakt die hebben bijgedragen tot het faillissement van de vennootschap.

Een bestuurder blijft steeds aansprakelijk voor bestuursfouten gemaakt vóór het ontslag, ook al leiden deze pas tot schade na het ontslag.

Voor de aansprakelijkheid van een bestuurder na zijn ontslag kunnen twee dimensies worden onderscheiden: een interne dimensie (de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap) en een externe dimensie (de verhouding tussen de bestuurder en derden).

In de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap heeft een ontslag onmiddellijk effect. Het ontslag moet niet door de vennootschap worden aanvaard om uitwerking te hebben. Een bestuurder is bevrijd van zijn verplichtingen ten opzichte van de vennootschap, en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid, vanaf het ogenblik van het ontslag. 

Dit is anders in de verhouding tussen de bestuurder en derden. Volgens het Belgische Wetboek van Vennootschappen moeten derden geen rekening houden met het ontslag van een bestuurder dat nog niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, tenzij ze op een andere wijze op de hoogte waren van het ontslag. 

Het gevolg daarvan is dat er in de verhouding tussen de bestuurder en derden een vacuüm bestaat in de periode tussen het ogenblik van het ontslag en de publicatie ervan. De bestuurder is tijdens deze periode niet meer in functie, maar zijn ontslag is nog niet tegenwerpelijk aan derden. Hoewel dit voor kritiek vatbaar is, hebben de Belgische rechtbanken tot nu toe steeds geoordeeld dat een bestuurder tijdens deze interim periode aansprakelijk blijft ten aanzien van derden. Een bestuurder heeft er dan ook alle belang bij om zijn ontslag zo snel mogelijk te laten publiceren.

Concreet.

  • Als je bestuurder bent van een Belgische vennootschap, zorg er dan voor dat de publicatie van je ontslag in het Belgisch Staatsblad zo snel mogelijk plaatsvindt.  
  • Indien de vennootschap nalaat je ontslag te publiceren, kan je als bestuurder zelf de nodige documenten voor de publicatie ondertekenen en aanbieden ter griffie.

Meer weten?

Raadpleeg de documentatie van het seminarie "Help, ik ben bestuurder" van contrast law seminars.

dotted_texture