07/01/15

Verhoging taks op beursverrichtingen

De Programmawet van 19 december 2014 voorziet in een verhoging van de taks op de beursverrichtingen en dit vanaf 1 januari 2015. De taks op de beursverrichtingen betreft een heffing op alle aankoop- of verkoopverrichtingen van beurseffecten (obligaties, aandelen, etc.). 

Een aantal tarieven werd met ingang van 1 januari 2015 verhoogd tot:
- 2,70 per duizend voor effecten die niet genieten van het verlaagd tarief (voorheen 2,50 per duizend);
- 1,32% voor verrichtingen (inclusief de inkoop van eigen aandelen) met kapitalisatieaandelen van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK's) (voorheen 1%).

In overeenstemming hiermee werden ook de plafonds van de taks opgetrokken, aangezien de verhoging anders in vele gevallen dode letter zou blijven. Zo bedraagt het maximumbedrag van de taks vanaf nu € 800 (voorheen € 740). Voor verrichtingen met kapitalisatieaandelen werd het plafond opgetrokken naar € 2.000 (voorheen € 1.500).

dotted_texture