15/09/14

Wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

In het Belgische Staatsblad van 5 september 2014 verscheen een mededeling met betrekking tot de wettelijke intrestvoet ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

1. Voor het 2de semester 2014 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties :

  • 7,5% voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013, of
  • 8,5% voor de overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013

Deze bijzondere intrestvoet, voorzien voor transacties tussen ondernemingen onderling en deze tussen ondernemingen en overheidsinstanties is voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 ter omzetting van de Europese Richtlijn 2011/7/EU. Meer hierover kan u lezen in een andere bijdrage op onze website met de titel "De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is gewijzigd".

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de toepasselijke rentevoeten sinds 2002 :

Periode

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013 (en niet vernieuwd of verlengd na 16/03/2013

Overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd na 16/03/2013

Tweede semester 2002

10,50 %

Eerste semester 2003

10,00 %

Tweede semester 2003

 9,50 %

Eerste semester 2004

9,50 %

Tweede semester 2004

9,50 %

Eerste semester 2005

9,50 %

Tweede semester 2005

9,50 %

Eerste semester 2006

9,50 %

Tweede semester 2006

10,00 %

Eerste semester 2007

11,00 %

Tweede semester 2007

11,50 %

Eerste semester 2008

11,50 %

Tweede semester 2008

11,50 %

Eerste semester 2009

9,50 %

Tweede semester 2009

8,00 %

Eerste semester 2010

8,00 %

Tweede semester 2010

8,00 %

Eerste semester 2011

8,00 %

Tweede semester 2011

8,50 %

Eerste semester 2012

8,00 %

Tweede semester 2012

8,00 %

Eerste semester 2013

8,00 %

9,00 % (1)

Tweede semester 2013

7,50 %

8,50 % (1)

Eerste semester 2014

7,50 %

8,50 % (1)

Tweede semester 2014

7,50 %

8,50 % (1)

(1) Aangezien de wet van 22 november 2013 een terugwerkende kracht heeft tot 16 maart 2013, moest een nieuwe rentevoet voorzien worden voor 2013. Ook voor het 2de semester van 2014 en het 1ste semester van 2015 moeten een dubbele rentevoet worden bepaald. Vanaf het 2de semester van 2015 zal opnieuw één enkele rentevoet gelden. - See more at: http://www.peeters-law.be/documents/news-items/89-wettelijke-intrest.xml?lang=nl#sthash.Ehkuft4V.dpuf


2. We vermelden eveneens dat de wettelijke rentevoet voor het jaar 2014 2,75 % bedraagt.

Dit werd meegedeeld in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014.

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken. Hij is ook van toepassing op handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 (zie hierboven).

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de toepasselijke wettelijke rentevoeten sinds 1 juli 1970:

Periode

Wettelijke rentevoet

vanaf 1/7/1970

6,5%

vanaf 1/11/1974

8%

vanaf 1/8/1981

12%

vanaf 1/8/1985

10%

vanaf 1/8/1986

8%

vanaf 1/9/1996

7%

vanaf 1/1/2007 tem 31/12/2007

6%

vanaf 1/1/2008 tem 31/12/2008

7%

vanaf 1/1/2009 tem 31/12/2009

5,5%

vanaf 1/1/2010 tem 31/12/2010

3,25%

vanaf 1/1/2011 tem 31/12/2011

 3,75%

vanaf 1/1/2012 tem 31/12/2012

4,25%

vanaf 1/1/2013 tot 31/12/2014

2,75%

dotted_texture