08/08/14

Hoeveel cash mag ik van m'n klant ontvangen?

Gezien deze vraag ons nog regelmatig wordt gesteld, even deze opfrissing:

Vanaf 1 januari 2014 mag voor de aankoop van goederen of diensten nog slechts een maximum 3.000 EUR cash betaald worden.

Er moet echter een onderscheid gemaakt worden naargelang de prijs van de verkoop of de dienstverlening al dan niet 3.000 EUR bereikt:

- Indien de prijs (incl. BTW) onder de 3.000 EUR ligt, mag uw klant het totaal cash betalen;

- Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 EUR, dan mag tot 10% van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 EUR.

Deze principes alsook de gevolgen wanneer deze regels niet nageleefd worden werden door de FOD Economie overzichtelijk samengevat in onderstaande brochure:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/folder_beperking_van_cashbetalingen_tcm325-241296.pdf

Martijn Pauwels
Legal Advisor Commercial Law at Deloitte Fiduciaire

dotted_texture