16/05/14

EU-Hof laat hyperlinks toe (naar vrij toegankelijke websites)

In hoeverre kun je op het internet hyperlinken naar de inhoud van andere sites? De meeste mensen zien daar geen graten in, en beschouwen hyperlinks als iets heel gewoons en legaals. Maar juridisch gezien lag de zaak lange tijd minder duidelijk. Het Hof van Justitie van de EU heeft nu in een princiepsarrest voor meer duidelijkheid gezorgd.

De feiten achter deze zaak waren de volgende. Een Zweeds website, Retriever Sverige, bood haar klanten op zeker ogenblik lijstjes aan met internetlinks, onder meer naar artikelen gepubliceerd op de website van Göteborgs-Posten. Enkele journalisten van die krant namen dat niet, en spanden een proces aan tegen de website wegens inbreuk op hun auteursrecht. De journalisten vonden het niet kunnen dat Retriever Sverige op die manier hun artikelen probeerde te exploiteren.

Retriever Sverige verweerde zich met het argument dat zij haar klanten enkel doorverwees naar websites met relevante inhoud en dat zij de artikelen nooit zelf had gekopieerd.

Bij het Hof van Justitie trokken de journalisten aan het kortste eind, omdat de artikelen op de website van de krant vrij toegankelijk waren. De website was immers niet betalend en bezoekers moesten zich niet registreren alvorens toegang te krijgen.

Wat te onthouden van deze uitspraak?

1) Je mag linken naar websites die vrij toegankelijk zijn, dat zijn dus websites zonder betaalmuur, zonder log-in of registratie, of zonder een andere technische beveiliging. Dit geldt voor zover de inhoud waarnaar wordt gelinkt, zelf legaal is. Het linken naar een site met illegale content blijft wel degelijk verboden, vooral als je hier winst uit wil slaan (via reclameboodschappen bijvoorbeeld).

2) Als de inhoud van de website op één of andere manier niet algemeen toegankelijk is, dan mag je geen link plaatsen die deze beperking omzeilt of teniet doet. Het gaat dan om sites waar je moet betalen om toegang te krijgen, waar de toegang beperkt is tot geregistreerde leden, enzovoort.

3) En wat met framen of embedden van inhoud op een andere site? Het gaat hier om links waarmee je op jouw site inhoud van een andere site laat verschijnen, zonder die inhoud technisch gezien te kopiëren. Voor bezoekers kan het dan lijken dat de inhoud op jouw site staat, alhoewel die technisch gezien enkel op de externe site staat.

Het Hof van Justitie neemt de onduidelijkheid hierover niet helemaal weg. Het oordeelde dat framen of embedden via een aanklikbare link toegelaten is als aan dezelfde voorwaarde van vrije toegankelijkheid voldaan is. Toch blijft het opletten met dergelijke links. In bepaalde omstandigheden kunnen deze toch een inbreuk op het auteursrecht vormen of zelfs een vorm van misleiding of oneerlijke concurrentie, vooral als de link gepaard gaat met (reclame-) inkomsten.

4) Het Hof van Justitie sprak zich in deze zaak trouwens niet uit over het ronduit kopiëren van teksten of beeldmateriaal van andere sites. Maar dit blijft vanzelfsprekend in principe verboden, tenzij in welbepaalde uitzonderingsgevallen, zoals het citaatrecht.

Europees Hof van Justitie, 13 februari 2014, Nils Svensson e.a. tegen Retriever Sverige www.curia.eu

dotted_texture