31/10/13

Nieuwe Belgische Mededingingsautoriteit van start gegaan

De nieuwe Belgische Mededingingsautoriteit, die in de plaats komt van de Raad voor de Mededinging, heeft op vrijdag 6 september 2013 formeel haar activiteiten gestart.

Op 6 september 2013 is de nieuwe Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) formeel opgericht en heeft zij onmiddellijk haar activiteiten aangevat. De vervanging van de Raad voor de Mededinging kwam er op initiatief van de federale regering en voornamelijk minister van Economie Johan Vande Lanotte.

De nieuwe BMA bestaat enerzijds uit een mededingingscollege en de voorzitter (beslissingsorgaan) en anderzijds uit een auditoraat onder de leiding van de auditeur-generaal (onderzoeksorgaan). Het nieuwe orgaan is niet langer een rechtscollege, maar één administratieve autonome dienst waardoor het mogelijk wordt om als partij op te treden in hoger beroep.

De BMA is bevoegd voor onderzoek naar en beslissingen over inbreuken op de mededingingsregels en de goedkeuring van concentraties. De procedure inzake voorlopige maatregelen wordt versneld en er komt een transactieprocedure die het mogelijk maakt voor ondernemingen om inbreuken te bekennen in ruil voor een vermindering van de boete. Het wordt mogelijk natuurlijke personen een boete op te leggen voor zware inbreuken en daarnaast kan het BMA, op voorstel van het prijzenobservatorium, voor beperkte tijd sectorale maatregelen opleggen m.b.t. prijzen en marges.

Op 17 september zijn de twintig assessoren van het Mededingingscollege officieel aangesteld voor een duur van zes jaar. De nieuwe voorzitter is de heer Jacques Steenbergen. Het laatste optreden van de Raad voor de Mededinging bestond uit een boete van bijna 15 miljoen € voor een kartel in de cementsector.

dotted_texture