11/07/13

TERMIJN VOOR DE COÔRDINATIE VAN STATUTEN INZAKE MEDE-EIGENDOM MET EEN JAAR VERLENGD (01.09.2014)!

De beslissing tot verlenging van de termijn met 1 jaar tot het coördineren van de statuten van mede-eigendom werd op 2 juli 2013 in de Kamercommissie gestemd en aangenomen.

Dit betekent dat de termijn verlengd wordt tot 1 september 2014 !

Voor verdere vragen of voor de uitwerking van deze coördinatie, kunt u steeds terecht bij Mr. Astrid CLABOTS, welke u graag op eerste verzoek de nodige verdere inlichtingen zal verschaffen.

dotted_texture