28/02/10

Het design van Apple's iPod is beschermd door het Belgisch auteursrecht

In het vonnis van 17 september 2009 stelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat het design van de muziekspeler iPod van Apple beschermd is door het auteursrecht. De invoer van muziekspelers die sterk op de iPod gelijken wordt als namaak verboden.

Apple Computer Inc. werd geconfronteerd met muziekspelers die kopijen zijn van haar bekende iPod modellen en zij liet een vracht goederen afkomstig uit China in beslag nemen door de douane in Brussel. Zij stelde dat de vormgeving van de iPod voldoende origineel is om beschermd te worden door het auteursrecht. Het is niet omdat verschillende kenmerken van het toestel ook functioneel zijn, dat het toestel in zijn geheel niet meer origineel zou zijn. De rechtbank stelt vast dat er verschillende muziekspelers op de markt worden aangeboden met gelijkaardig functies, die er allemaal heel anders uitzien, zodat de vormgeving van de iPod van Apple wel degelijk origineel is.

De rechtbank stelt vast dat de uit China ingevoerde muziekspelers dezelfde wezenlijke kenmerken hebben als de iPod zodat de globale visuele indruk bij de gemiddelde consument dezelfde is. De gelijkenissen wegen zwaarder door dan de verschillen en dus is er sprake van namaak. Het kwaliteitsverschil tussen de originele en de nagemaakte toestellen, evenals een aantal andersluidende vermeldingen erop, zijn irrelevant nu verwarring over de herkomst van de toestellen geen relevant criterium is in het kader van het auteursrecht.

De rechtbank legde het verbod op om nog kopieën in te voeren en te verdelen van de iPod onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreukmakende kopie. De verweerder werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 EUR provisioneel en de rechtbank stelde een deskundige aan om het verlies te begroten dat Apple heeft geleden door het invoeren en verkopen van in totaal 2.800 exemplaren van de iPod. De nagemaakte goederen moeten worden vernietigd.

De verweerder had een tegenvordering ingesteld om de gemeenschapsmodellen voor de iPod van Apple te horen nietig verklaren. De rechtbank stelde vast dat zij niet bevoegd is om gemeenschapsmodellen nietig te verklaren en verzond de zaak voor dit deel van de vordering naar de rechtbank van koophandel te Brussel die als enige bevoegd is in België om van vorderingen inzake het gemeenschapsmodellen kennis te nemen.

dotted_texture