30/01/24

Seeds of Law bouwt fiscale praktijk verder uit met een nieuwe partner

Met veel genoegen melden we u dat Pieterjan Smeyers ons kantoor vervoegd heeft als Partner Fiscaal Recht en daarmee onze fiscale praktijk versterkt.

Pieterjan heeft over de jaren heen een ruime ervaring in fiscale geschillen opgebouwd.

Deze ervaring heeft betrekking op alle materies (vennootschapsbelasting, personenbelasting, fiscaal strafrecht, internationaal en Europees fiscaal recht, BTW, successierechten, registratierechten, lokale belastingen, enz.).

Concreet staat hij belastingplichtingen bij tijdens belastingcontroles, de navolgende onderhandelingen met de belastingadministratie of het Parket en de fiscale betwistingen voor de gerechtelijke instanties.

Daarnaast begeleidt Pieterjan cliënten bij fiscale regularisaties en aanvragen voor een voorafgaande beslissing (rulingprocedure).

Pieterjan is een cruciaal puzzelstuk in de verdere uitbouw van het tax department van Seeds of Law en voor de verdere integratie van ons kantoor binnen de Andersen familie.

Dit is evenwel slechts mogelijk dankzij het voortdurend vertrouwen van onze cliënten in ons kantoor en daar zijn we hen uiterst dankbaar voor.

We kijken ernaar uit om de beste diensten te blijven bieden met Pieterjan aan boord.

dotted_texture