18/12/23

Nieuwe verplichting bij einde arbeidsovereenkomst: teruggave van gsm-nummer aan werknemer

Op 14 december 2023 keurde de Kamer het wetsvoorstel teneinde het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst goed. 

Dit voorstel komt tegemoet aan het probleem dat een werknemer heeft wanneer hij het gebruiksrecht van zijn private gsm-nummer overdraagt aan de werkgever, die de abonnementskosten dan voor zijn rekening neemt, maar op het einde van de arbeidsrelatie weigert dat nummer terug te geven aan de werknemer. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer het nummer niet automatisch kan recupereren voor verder persoonlijk gebruik en, indien de werkgever de teruggave van het nummer weigert, zich verplicht ziet zich te abonneren op een nieuw nummer.

De wetgever heeft met dit voorstel deze situatie wettelijk geregeld. Daarom voorziet een nieuw artikel in de Arbeidsovereenkomstenwet dat de werknemer het recht heeft om schriftelijk met vermelding van de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en binnen een maand na de datum van beëindiging van de overeenkomst, het gebruiksrecht van het gsm-nummer terug te vragen. De werkgever is dan verplicht om het gebruiksrecht over te dragen indien de aanvraag tijdig en correct heeft plaatsgevonden. 

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

Takeaway; In de praktijk komt deze situatie niet veel voor. In de meeste gevallen behoudt de werknemer gewoon zijn private gsm-nummer tijdens de arbeidsrelatie en/of krijgt hij een corporate gsm-nummer. Als een werknemer al zijn gebruiksrecht heeft overgedragen aan de werkgever, dan gebeurt het in de praktijk ook vaak dat er afspraken worden gemaakt over de teruggave in de arbeidsovereenkomst. 

Zeker voor werknemers met een belangrijke commerciële functie voor wie het behoud van een specifiek telefoonnummer van belang is, kan de werkgever best een nieuw gsm-nummer voorzien. Hierdoor kan de onderneming het gsm-nummer behouden bij het einde van de arbeidsovereenkomst, in plaats van het terug te moeten overdragen aan de werknemer.

dotted_texture