03/10/12

Marlex staat mee aan de wieg van de Belgian Association of Tax Lawyers

Op 4 mei 2012 werd de Belgian Association of Tax Lawyers opgericht. Marlex behoort samen met een dertigtal andere advocatenkantoren met fiscale specialisatie tot de oprichters van deze nieuwe vereniging.

De Belgian Association of Tax Lawyers groepeert tal van advocatenkantoren met fiscale specialisatie in België. Doelstelling van de vereniging is om de interne contacten tussen fiscale advocaten te bevorderen en om ervaringen uit te wisselen. De vereniging heeft ook tot doel om de beroepsbelangen van fiscale advocaten en hun cliënten te behartigen. Door het bundelen van de krachten kan de vereniging op termijn ook druk uitoefenen en het fiscaal beleid in België beïnvloeden.

Marlex heeft de ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan de Belgian Association of Tax Lawyers. Marlex is er van overtuigd dat de belangen van haar cliënten hiermee op lange termijn zullen gebaat zijn.

dotted_texture