07/06/23

Nieuw Belgisch nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiele intelligentie

Op 28 oktober 2022 heeft de Ministerraad het nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie goedgekeurd (“Convergentieplan”).

België wil een koploper zijn in de implementatie van AI-toepassingen in zijn economie en zo een smart AI nation worden. Hoewel AI mogelijkheden biedt op het vlak van onder andere energie, klimaat en gezondheid, is het ook belangrijk om na te denken over de risico’s van AI-toepassingen en een veilig kader te scheppen waarin deze nieuwe technologieën zich kunnen ontwikkelen. 

Het Convergentieplan stelt negen doelstellingen voorop:

  1. betrouwbare AI bevorderen,
  2. de cyberveiligheid waarborgen,
  3. het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van België versterken door middel van AI,
  4. een datagedreven economie en een performante infrastructuur ontwikkelen,
  5. AI een centrale rol geven binnen de gezondheidszorg,
  6. AI in dienst stellen van een duurzame mobiliteit,
  7. het milieu beschermen,
  8. betere en levenslange opleidingen waarborgen, en
  9. burgers een betere dienstverlening en bescherming bieden.

Elke doelstelling wordt aangevuld met actielijnen die de doelstellingen concretiseren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de concrete implementatie en governance van het Convergentieplan. De FOD BOSA en de FOD Economie zullen een gezamenlijk sturingscomité vormen, dat zal bijdragen aan de uitvoering van het Convergentieplan.

Anneleen Van De Meulebroucke
Laurie Mortier

dotted_texture