10/09/12

Feestdag op inactiviteitsdag

Elk jaar vallen er feestdagen op een zondag of op een inactiviteitsdag. In 2013 betreft dit enkel de nationale feestdag op 21 juli. Dit betekent evenwel niet dat deze feestdag voor de werknemers "verloren" is. Een feestdag die samenvalt met een zondag of met een andere inactiviteitsdag, dient immers later op een werkdag te worden ingehaald.

Deze vervangingsdag kan op verschillende niveaus worden vastgelegd. Indien op het hoger niveau geen beslissing werd genomen, kan de beslissing genomen worden op het volgende niveau. Het volgende cascadesysteem geldt:

➢ Collectief akkoord in het paritair comité;
➢ Collectief akkoord in de ondernemingsraad;
➢ Collectief akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging;
➢ Collectief akkoord tussen werkgever en de groep van werknemers;
➢ Individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

Indien op geen van voormelde niveaus tot een akkoord kan gekomen worden, wordt de feestdag verschoven naar de eerstvolgende gewone werkdag in de onderneming.

De vervangingsdagen voor 2013 moeten voor 15 december 2012 bekendgemaakt worden aan de werknemers door aanplakking op een voor het personeel zichtbare plaats. Een kopie van dit bericht dient tevens bij het arbeidsreglement gevoegd worden.

Er rest de werkgevers aldus nog een drietal maanden om hiervoor te zorgen.

dotted_texture