29/11/22

België reguleert de verkoop van verzekeringen voor de aankoop van multimediatoestellen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) legt (via een Reglement) beperkende voorwaarden op voor de commercialisering ten aanzien van consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten.

Dit Reglement kwam er nadat een verkoper van multimedia-apparaten zijn consumenten een zogenaamd gratis verzekering aanbood bij de aankoop van een multimedia-apparaat. Daartoe moest de consument zijn rekeningnummer opgeven (onder het mom van een cashback) en documenten tekenen. Enkele maanden later bleek echter dat de consument had ingetekend op een verzekering op lange termijn die na de gratis periode betalend werd en waarvan de kosten opliepen tot 200 EUR per maand. De FSMA onderzocht de ontvangen klachten, waarop ze de betrokken verkoper een verbod oplegde voor de verkoop van verzekeringsproducten.

Om dergelijke praktijken in de toekomst te vermijden, stelt het Reglement dat het verboden is “om bij consumenten in België multimediaverzekeringspolissen te commercialiseren of hun de onderschrijving van dergelijke multimediaverzekeringspolissen voor te stellen waarvan de premie in termijnen wordt betaald, en niet, op een van bij de aanvang bij overeenkomst vastgestelde manier, in gelijke delen wordt opgesplitst waarvan de betaling regelmatig wordt gespreid over de volledige looptijd van de overeenkomst”.

Meer specifiek, betreft het verzekeringsovereenkomsten die voorzien in een volledige of gedeeltelijke dekking van (i) schade, (ii) de slechte werking, (iii) verlies, (iv) diefstal of (v) frauduleus gebruik, ongeacht de oorzaak, van een multimedia-apparaat. Onder multimedia-apparaten dient te worden verstaan: “alle apparaten die toegang verlenen tot het internet, en/of waarmee beelden kunnen worden geprojecteerd, en/of waarmee geluid kan worden verspreid, alsook de bijbehorende accessoires” zoals telefoons, smartphones, computers, spelconsoles, tablets, e-readers, televisietoestellen, fototoestellen, printers en smartwatches.

Bovenstaande verzekeringen kunnen nog steeds worden aangeboden bij de aankoop van een multimedia-apparaat mits de consumenten voor het sluiten van de overeenkomst voldoende geïnformeerd worden over de belangrijkste kenmerken van de verzekering, zoals het bedrag van de premie en wanneer deze moet betaald worden. Bovendien moeten periodieke premies voortaan even hoog zijn en gelijk gespreid worden over de looptijd van het contract. 

Het is niet langer mogelijk om consumenten een verzekering voor te stellen waarbij de eerste maanden vrijgesteld zijn van betaling van een premie, om vervolgens geconfronteerd te worden met stijgende premies.

Het Reglement trad in werking op 13 november 2022.

Benoît Vandervelde
Partner, Brussels

Anaïs Casteur
Associate, Brussels

Florence Berchem
Associate, Brussels

dotted_texture