30/09/22

Voorstelling Jaarboek Energierecht 2021

Naar goede traditie vindt op donderdag 20 oktober 2022 de jaardag energierecht plaats in het Provinciehuis te Leuven. Dit jaar wordt onder andere gefocust op waterstoftransport, duurzame koolstof, laadinfrastructuur en onshore windprojecten.

Tijdens deze studiedag lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Elke deelnemer ontvangt de uitgave Jaarboek Energierecht 2021, dat inbegrepen is in de deelnameprijs.

Meer informatie over hoe deel te nemen vindt u hier.

dotted_texture