21/06/21

Q & A Employment Law - European Football Championship | Schending van de mondmaskerplicht op de werkvloer

V: Jos, uw werknemer, is te enthousiast bij een doelpunt van Kevin De Bruyne en gooit zijn mondmasker af. Andere werknemers klagen en helaas bleek Jos ook nog eens besmet. Is zijn roekeloos gedrag een dringende reden?

A: In de rechtspraak werd reeds geoordeeld dat het weigeren om een mondmasker te dragen een dringende reden kan uitmaken. Indien Jos zijn mondmasker afgooit, om welke reden dan ook, dan kan hij dus worden ontslaan zonder opzegtermijn noch vergoeding. Bij de beoordeling van de dringende reden werd door de Antwerpse arbeidsrechtbank rekening gehouden met de aard van de onderneming (voedselverwerkend bedrijf), met het arbeidsreglement (dat duidelijke bepalingen bevatte in verband met de niet-naleving van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen) en met het statuut van de werknemer (kandidaat-werknemersafgevaardigde voor het CPBW).

Let op: indien dergelijke situatie zich voordoet, moet u er als werkgever over waken dat de 3-dagen termijn wordt gerespecteerd: het ontslag moet immers plaatsvinden uiterlijk 3 dagen na kennisname van de feiten. Bovendien is het belangrijk dat er voldoende bewijsvoorhanden is (bv. getuigenverklaringen) waarmee kan worden aangetoond dat de mondmaskerplicht niet werd nageleefd.

Indien u als werkgever met dergelijke feiten wordt geconfronteerd en uw werknemer, in zijn voetbalenthousiasme of in een andere context, de COVID-19 maatregelen aan zijn laars lapt, geef dan gerust een seintje aan één van de collega’s van het Employment & Benefits team en dan bekijken we samen eventuele actiemogelijkheden!

dotted_texture