Compliance Officer

Compliance Officer
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 8 jaar
Werkomgeving: Overheid
Ref: LexGO11/04
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

Het Federaal Agentschap van de Schuld staat in voor de financiering van de federale Staat. Het voert de strategie van het schuldbeheer uit die gericht is op het bekomen van minimale financieringskosten, rekening houdend met de eraan verbonden risico’s. Het Agentschap beheert aldus de federale staatschuld (520 miljard euro in februari 2024). Als instelling van openbaar nut valt het onder het gezag van de Minister van Financiën. 

Het Agentschap zal in de toekomst de nieuw op te richten instelling Hedera bijstaan bij het beheer van activa die geïnvesteerd zullen worden op de financiële markten teneinde op zeer lange termijn de kosten met betrekking tot het beheer van nucleair afval te dekken. De middelen die hiertoe zullen worden ingezet zullen deze van Hedera zijn en strikt gescheiden zijn van de staatskas.Het Federaal Agentschap van de Schuld opereert op de internationale kapitaalmarkten, met behulp van een groep Primary Dealers bestaande uit toonaangevende internationale banken.


Het Agentschap, dat een 40-tal medewerkers telt, wenst een Compliance Officer aan te werven. De Compliance Officer rapporteert aan de Voorzitter van het Strategisch Comité.

Doel van de functie

De rol van een Compliance Officer bestaat erin ervoor te zorgen dat de voorschriften en procedures van het Agentschap van de Federale Schuld correct worden toegepast. Hij controleert de naleving en werkt de documentatie over de procedures bij. 

Hij zorgt ervoor dat de organisatie legaal en ethisch handelt, zodat de reputatie en integriteit van het Agentschap worden beschermd. 

De Compliance Officer treedt ook op als Data Protection Officer (DPO).

Taken

De belangrijkste taken van de Compliance Officer zijn : 

 • het compliance programma binnen het Agentschap creëren en instellen ;
 • de correcte uitvoering van het programma door het personeel van het Agentschap toepassen en controleren;
 • het instellen en waarborgen van het beleid inzake de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme ;
 • het aanspreekpunt zijn voor verzoeken i.v.m. "Know Your Customer", FATCA, CRS, enz.
 • het aanspreekpunt zijn voor conformiteitkwesties met betrekking tot tegenpartijen van het Koninkrijk België;
 • het controlesysteem opzetten voor de lijst van landen en personen waarop een embargo rust en toezien op de uitvoering ervan;
 • de informatie en databanken van het Agentschap analyseren om de naleving van de wetgeving te garanderen;
 • Amerikaanse burgers identificeren en zorgen voor FATCA-rapportering in het kader van het Grootboek;
 • zorgen voor regelgevend toezicht op de verantwoordelijkheidsgebieden van de Compliance Officer en, indien nodig, de leden van de organisatie op de hoogte houden en bijwerken; 
 • beheren en bijhouden van de documentatie over de regelgeving die van toepassing is op het Agentschap en zijn activiteiten, met name in fiscale zaken;
 • de verwerking van persoonsgegevens analyseren, controleren en evalueren om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.

Profiel

Toegangs- en diplomavereisten

 • Houder zijn van een master. Buitenlandse diploma’s dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.
 • Ten minste 8 jaar ervaring in de bank- of verzekeringssector, waarvan 3 jaar relevante ervaring met compliance management.

Gedragsvaardigheden

 • Je bent betrouwbaar en verwerkt informatie eerlijk en oprecht.
 • Je bent in staat om een globale visie te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillende onderdelen van de organisatie. 
 • Informatie verwerken, gegevens integreren, verschillende alternatieven bedenken en conclusies trekken;
 • Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen;
 • Interne en externe klanten begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • Je eigen ontwikkeling op actieve wijze plannen en beheren door nieuwe ideeën en benaderingen toe te passen, en je kennis en competenties bij te spijkeren;
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  Betrokkenheid en flexibiliteit tonen ten overstaan van de organisatie door, indien nodig, je werkschema aan te passen aan de vereisten van het Agentschap.

Technische vaardigheden

 • Diepgaande kennis van financiële regelgeving 
 • In staat om financiële regelgeving te implementeren

Troeven

 • Actieve kennis van Engels, alsook van de beide landstalen (Nederlands/Frans - tewerkstelling in een internationale en federale tweetalige omgeving);
 • Kennis van de werking van financiële markten.
 • Goede kennis van de Office-suite

Aanbod

Je wordt aangeworven als contractueel personeelslid van de Staat bij het Federaal Agentschap van de Schuld (contract van onbepaalde duur):

 • Je ontvangt een aantrekkelijk beloningspakket en salarisontwikkeling in de weddeschalen NA3. Je ervaring kan worden gewaardeerd.
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld;
 • Maaltijdcheques;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een tweetaligheidspremie;
 • Hospitalisatieverzekering aan voordelig tarief;
 • Groepsverzekering (pensioen en invaliditeit);
 • Mogelijk tot 3 dagen per week te telewerken (voor een voltijdse tewerkstelling);
 • 26 vakantiedagen per jaar die aangevuld worden tot 12 compensatiedagen;
 • Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Sollicitatie

Aanvragen moeten uiterlijk op 5 mei 2024 via email (klik op de knop "Solliciteer" ) ingediend worden en omvatten:

 • Een curriculum vitae;
 • Een motivatiebrief;
 • Een kopie van het diploma en bijlagen (lijst met ECTS-punten). Buitenlandse diploma’s dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

Voor meer informatie over deze functie kan u de heer  Quentin Olbrechts, adjunct-directeur Investor relations, legal & product development contacteren op het mailadres quentin.olbrechts@debtagency.be 

Voor meer informatie over de procedure kan u de heer Dimitri Rodios, HR Officer contacteren op het mailadres hr@debtagency.be 

Google Maps
Google Maps