Coördinator Preventiemechanisme

Coördinator Preventiemechanisme
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 3 jaar
Werkomgeving: Onderneming
Ref: LexGO10899-0304
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs. 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residueel mandaat.


Meewerken aan de bescherming en bevordering van onze mensenrechten?

Mensenrechten zijn een voortdurende bekommernis in onze maatschappij. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) zet zich sinds 2021 continu in voor de eerbiediging ervan. Het kan daarvoor rekenen op een team enthousiaste medewerkers die kennis en ervaring combineren met de motivatie om er elke dag samen voluit voor te gaan. Voel je je aangesproken? Wil je ook graag joùw professionele bijdrage leveren tot de rechtvaardige samenleving waarop we met z’n allen recht hebben?

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens versterkt zijn diensten met een m/v/x Coördinator Preventiemechanisme 

Het Preventiemechanisme ter voorkoming van foltering en mensonwaardige behandelingen in plaatsen van vrijheidsberoving werd als nieuwe opdracht aan het FIRM toegewezen. Dit in uitvoering van het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede of onmenselijke en vernederende behandelingen of bestraffingen (OPCAT). Het Preventiemechanisme heeft de opdracht om, in samenwerking met Myria, de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en het Comité P, preventieve bezoeken uit te voeren in de Belgische plaatsen van vrijheidsberoving die onder de federale bevoegdheid vallen.

Ben je klaar voor een leidinggevende rol in het FIRM Preventiemechanisme?

 • Heb je een universitaire opleiding achter de rug in een voor de functie relevante discipline en minstens 5 jaar ervaring met de werking van en het leven in plaatsen van vrijheidsberoving?
 • Ben je voldoende vertrouwd met de institutionele context van plaatsen van vrijheidsberoving en de regelgeving terzake om het Preventiemechanisme succesvol uit te bouwen en aan te sturen?
 • Hebben minstens 3 jaar ervaring in team- en projectmanagement je alvast klaargestoomd voor een enthousiaste, eigentijdse aanpak van die uitdaging?
 • Beschik je ook over de diplomatieke vaardigheden om het beste te halen uit de samenwerking met gespecialiseerde instanties en andere -nationale en internationale- partners en actoren?
 • Kortom, kijk je ernaar uit om zo snel mogelijk de drijvende kracht te worden achter het nieuwe Preventiemechanisme?

FIRM biedt je

 • een functie, afgestemd op jouw specifieke kennis, kwaliteiten en vaardigheden in een aangename, inspirerende werkomgeving waar persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan
 • een voltijdse statutaire A2-functie met een proeftijd van 1 jaar volgens de vastgelegde minimum- en maximumverloning
 • een aantrekkelijk pakket extra-legale voordelen, inclusief hospitalisatieverzekering, taalpremie, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, schooltoelage, aangepaste telecommiddelen en na 3 maanden maaltijdcheques
 • flexibele werktijden en mogelijkheid tot telewerken
 • een inclusieve werkomgeving waar de kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Je wordt voor de functie geselecteerd of in de wervingsreserve opgenomen als je

 • behoort tot de kandidaten die het best aan het vereiste profiel beantwoorden
 • een succesvolle schriftelijke proef aflegt, gevolgd door een positief mondeling interview
 • en na evaluatie van de nodige vaardigheden door een assessment bureau als de geschikte kandidaat wordt beoordeeld

Solliciteren?

Bekijk in bijlage de volledige vacaturebericht en het examenreglement (zie documenten onderaan). Ga naar het sollicitatieformulier via de knop "Solliciteer".

Dien jouw kandidatuur in uiterlijk voor middernacht 30 april 2024!

Documenten

Google Maps
Google Maps