Sociaal Inspecteur

Sociaal Inspecteur
Regio: Brussel
Werkomgeving: Overheid
Ref: Job ID 3356804
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

De samenleving heeft behoefte aan een goede organisatie van haar sociale bescherming. Vanuit zijn centrale positie wil de RSZ er alles aan doen om dit mogelijk te maken. We vervullen onze opdracht met oog voor efficiëntie en beheersing van de kosten. Omdat we onze dienstverlening optimaal willen afstemmen op de hedendaagse behoeften van burgers en bedrijven, zetten we sterk in op e-government. Zo kunnen we alle betrokkenen sneller, goedkoper en eenvoudiger helpen met digitale oplossingen. Bij deze aanpak staan de privacy van het individu en de veiligheid van de gegevens voorop.

Internationale tewerkstelling, meer diversiteit en technologische vernieuwingen leiden soms tot onverwachte verschuivingen op de arbeidsmarkt. Al deze, en andere maatschappelijke ontwikkelingen, treden we met een open geest tegemoet. Zodat we er snel en flexibel kunnen op inspelen. Door het vertrouwen in het potentieel van onze medewerkers durven we hoopvol vooruit te blikken. We bieden hen een aantrekkelijke werkomgeving aan waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen en ontplooien. Op het werk en daarbuiten.


Functieomschrijving:

Werkgevers informeren, fraude opsporen, dossiers analyseren: als sociaal inspecteur bij de RSZ zal je je niet snel vervelen. Bovendien speel je een essentiële rol in het bewaken van de sociale zekerheid.

Als sociaal inspecteur waak je erover dat de sociale wetgeving correct wordt nageleefd. Je voorkomt misdrijven of fraude en spoort die op:

 • Je voert controles uit bij ondernemingen;
 • Je doet dat op eigen initiatief, of op vraag van de RSZ of andere overheden;
 • Je onderzoekt door datamining geselecteerde dossiers;
 • Je controleert de werking van de sociale dienstverrichters.

Je bereidt je onderzoeken en controles voor:

 • Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie via opzoekingen in databanken, risicoanalyse, raadpleging van verschillende diensten, aanvragen van documenten en gedetecteerde overtredingen;
 • Je onderzoekt de toepasselijke reglementering, de procedure, en de methodologie;
 • Je organiseert de eigenlijke controle, met interne en externe middelen.

Je voert controles uit op het terrein door de meest geschikte methode te kiezen:

 • Je verzamelt de informatie die nodig is om te bepalen of de reglementering wordt gerespecteerd;
 • Je controleert en vergelijkt documenten zoals identiteitskaarten, sociale documenten, boekhoudkundige stukken;
 • Je verhoort verantwoordelijken, werknemers, getuigen, en andere betrokkenen;
 • Je verzamelt nuttige informatie;
 • Je past controlemaatregelen toe die evenredig zijn met het doel van het onderzoek.

Je analyseert de resultaten van je onderzoeken en toetst die aan de reglementering om te beslissen over de verdere acties :

 • Je controleert de samenhang van de verzamelde elementen en de vastgestelde feiten, evenals hun conformiteit aan de reglementering;
 • Je bepaalt of het nodig is om een aanvullende controle uit te voeren.
 • Je handelt de onderzoeken af binnen de kortst mogelijke termijn, na overleg met andere betrokken diensten;
 • Je zorgt voor een goed beheer van de stock van onderzoeken.

Je behandelt verzoeken, vragen of klachten:

 • Je verstrekt informatie of advies met betrekking tot de sociale zekerheid aan werkgevers, werknemers, collega's van andere administraties, en verdere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij permanenties, controles en klachten;
 • Je informeert je gesprekspartners over hun verplichtingen en helpt hen bij het nakomen ervan;
 • Je beantwoordt specifieke vragen van het Arbeidsauditoraat of andere overheidsinstellingen

Je beheert je werk zelfstandig door dossiers volgens prioriteit te verwerken.

 • Je hebt een mobiele functie : je hebt dus een rijbewijs en een auto nodig voor deze job;
 • Je voert soms controles uit op moeilijk bereikbare plaatsen en werkt af en toe 's avonds, 's nachts of in het weekend (onregelmatige werkuren)
 • Je bent bereid om soms te werken in omstandigheden die fysiek en psychologisch zwaar kunnen zijn, zoals werven.

Aangezien sociaal inspecteur een veiligheidsfunctie is, onderga je jaarlijks een gezondheidsonderzoek.

Profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma (of gelijkwaardig).
 • Je werkt graag in team en bent resultaatgericht.
 • Een goede kennis van het Frans en Nederlands is een plus.
 • Je bent bereid je te verplaatsen voor jouw controles.

Aanbod:

Statuut en Graad
Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: € 34.278,4796 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Voor een alleenstaande zonder ervaring komt dit neer op een maandloon van 2.069,11 euro.
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 
Premies
De volgende bedragen zijn premies en zijn dus niet onderworpen aan persoonlijke bijdragen of belastingen. 

 • Forfaitaire bureaukosten van 151.70 Eur netto per maand (de inspecteur beschikt over een bureau op het thuisadres):
 • Forfaitaire verblijfkosten van 326.40 Eur netto per maand (tussenkomst voor de maaltijdkosten)
 • Kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met je eigen voertuig (binnen de grenzen van een kilometercontingent)
 • Kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.

Voordelen
Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat, en met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 28 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 12 compensatiedagen
  • moderne infrastructuur en digitale apparatuur, parkings
  • flex-desk werken
  • teambuildings en netwerkmogelijkheden
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering voor jou en jouw gezin
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (centrale dienst van de RSZ gemakkelijk bereikbaar, aan het station Brussel Zuid)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (tussenkomst voor een bril, tandprotheses, Sinterklaas...)
  • beschikken over een smartphone, laptop, tweede scherm, tweede lader en een printer voor professioneel gebruik 
  • omnium-verzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen of tussenkomst voor de kosten bij het gebruik van een autodeeldienst
  • bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen

Google Maps
Google Maps