Jurist(e)

Jurist(e)
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: Geen
Werkomgeving: Onderneming, Overheid
Ref: P23071
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

Als moderne centrale bank in het hart van het Eurosysteem staat de Nationale Bank van België (NBB) ten dienste van het algemeen belang. Vanuit haar onafhankelijke positie en met haar analyses, statistieken en onderzoeken in de hand, neemt ze op een respectvolle, zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier deel aan het publieke debat.


Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren om de  belangen van de verzekerden veilig te stellen en de continuïteit van de ondernemingen te verzekeren. De Belgische verzekeringssector is zeer divers, gaande van kleine nichespelers tot grote verzekeraars met een sterke internationale aanwezigheid.

Als jurist maak je deel uit van een multidisciplinair team met onder andere financieel analisten en actuarissen, waarbij jullie samen instaan voor de risicoanalyse van de onderneming.

Vanuit je functie heb je talrijke contacten met sleutelfiguren bij de verzekeringsondernemingen waar je toezicht op uitoefent (de raad van bestuur, het directiecomité en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties) en met de erkende commissarissen. In het kader van het toezicht op de talrijke ondernemingen die internationaal actief zijn, onderhoud je ook diverse internationale contacten met collega toezichthouders.

Er wordt van je verwacht dat je je op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in je vakgebied. De Bank biedt je dan ook de mogelijkheid om hiervoor zowel nationale als internationale opleidingen te volgen.

Functie

Je taken zijn bijzonder veelzijdig. Je zal betrokken worden bij een groot aantal corporate governance dossiers waarbij zich diverse vragen stellen vanuit de invalshoek van meerdere rechtstakken zoals het vennootschapsrecht, financieel recht en verbintenissenrecht. Je dient diverse dossiers vanuit een juridische invalhoek mee te evalueren. We verwijzen hier o.m. naar de beoordeling van fusie operaties, overdrachten van bedrijfsactiviteiten, dossiers waarbij ondernemingen aankondigen bepaalde activiteiten te willen uitbesteden, … Daarnaast beoordeel je ook de werking van de organen (DC, RVB, comités) en heb je een belangrijke rol in de procedure van benoeming van leiders. Zo zal je o.m. diverse interviews leiden met kandidaten.

Profiel

 • je bent houder van een masterdiploma in rechten
 • ervaring kunnen voorleggen in het domein van corporate governance en rechtstakken zoals het financieel en vennootschapsrecht, is een troef
 • het beschikken over een grondige kennis van het Frans (min. niveau B2) en van het Engels (min. niveau B2) zijn eveneens belangrijke troeven
 • je bent in staat op autonome wijze analyses uit te voeren en te verwoorden in duidelijke nota’s; je beschikt over sterke analytische vaardigheden en hebt zin voor synthese
 • je kan zelfstandig maar ook in teamverband werken en dit binnen een multidisciplinaire omgeving
 • je bent bereid de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen overeenkomstig de opdracht van de prudentiële toezichthoudende autoriteit
 • je hebt zin voor organisatie en initiatief
 • je hebt aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • redeneervermogen en overredingskracht in de discussies zijn belangrijke eigenschappen
 • je hebt een bijzondere aandacht voor ethiek en vertrouwelijkheid.

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Google Maps
Google Maps