Jurist(e) verzekeringsrecht en/of bank- en financieel recht

Jurist(e) verzekeringsrecht en/of bank- en financieel recht
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 2 jaar
Werkomgeving: Onderneming, Overheid
Ref: LexGO-P23017
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

Als moderne centrale bank in het hart van het Eurosysteem staat de Nationale Bank van België (NBB) ten dienste van het algemeen belang. Vanuit haar onafhankelijke positie en met haar analyses, statistieken en onderzoeken in de hand, neemt ze op een respectvolle, zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier deel aan het publieke debat.


De Nationale Bank van België (NBB) zoekt nu een jurist(e) voor een gespecialiseerde functie in haar juridische dienst.

De juridische dienst speelt een fundamentele rol in de NBB bij de voorbereiding van het reglementaire en contractuele kader voor de monetaire beleidsinstrumenten van het Eurosysteem. Deze dienst helpt de rechtszekerheid van alle financiële taken en verrichtingen van de NBB te waarborgen en haar standpunten binnen het Eurosysteem vast te leggen. De dienst speelt ook een cruciale rol bij de ondersteuning van de operationele diensten die zijn belast met het prudentieel toezicht op de banken en andere ondernemingen van de financiële sector, alsook bij de opstelling van het voor hen geldende reglementaire kader.

De juridische dienst behandelt alle domeinen van het recht, meer in het bijzonder het financieel recht, het prudentieel recht, het vennootschapsrecht en het administratief recht, met inbegrip van juridische begeleiding bij het opleggen van administratieve sancties. De juridische instrumenten vallen onder het publiek- of het privaatrecht en zijn vaak eigen aan de NBB. Hierdoor is er nood aan juristen die in een nationale en internationale context het recht willen beoefenen op hoog niveau en daarbij streven naar excellentie.

Momenteel wordt een jurist(e) gezocht voor het domein van het prudentieel recht.

Functie

Je zal grotendeels autonoom juridisch advies verstrekken aan de organen en verschillende entiteiten van de NBB en, afhankelijk van je expertise, deelnemen aan de besprekingen over en de opstelling van de wet- en regelgeving op internationaal, Europees en nationaal niveau. Voor deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met de ECB, andere centrale banken of toezichthouders en de Belgische en Europese wetgevende instanties.

Profiel

 • je bent houder van een master in de rechten
 • je hebt een eerste professionele ervaring met een toonaangevend advocatenkantoor of een juridische afdeling van een bank of verzekeringsmaatschappij.
 • je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken
 • je bent in staat complexe problemen te analyseren en duidelijk voor te stellen
 • Je geeft blijk van een zin voor synthese en overtuigingskracht
 • Je hebt een goede beheersing van het Nederlands, het Frans en het Engels, om efficiënt te kunnen zijn in een internationale context.

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Google Maps
Google Maps