Agence Fédérale de la Dette - Federaal Agentschap…

Het Federaal Agentschap van de Schuld staat in voor de financiering van de federale Staat. Het voert de strategie van het schuldbeheer uit die gericht is op het bekomen van minimale financieringskosten, rekening houdende met de eraan verbonden risico’s. Het Agentschap beheert aldus de federale staatschuld. Als instelling van openbaar nut valt het onder het gezag van de Minister van Financiën.

Het Federaal Agentschap van de schuld is actief op de internationale geld- en kapitaalmarkten, en doet hiervoor een beroep op een korps van Primary Dealers dat uit vooraanstaande internationale banken bestaat. 

REGIO
  • Brussel
Google Maps
Google Maps