Agence Fédérale de la Dette - Federaal Agentschap…

Het Federaal Agentschap van de Schuld staat in voor de financiering van de federale Staat. Het voert de strategie van het schuldbeheer uit die gericht is op het bekomen van minimale financieringskosten, rekening houdend met de eraan verbonden risico’s. Het Agentschap beheert aldus de federale staatschuld (520 miljard euro in februari 2024). Als instelling van openbaar nut valt het onder het gezag van de Minister van Financiën. 

Het Agentschap zal in de toekomst de nieuw op te richten instelling Hedera bijstaan bij het beheer van activa die geïnvesteerd zullen worden op de financiële markten teneinde op zeer lange termijn de kosten met betrekking tot het beheer van nucleair afval te dekken. De middelen die hiertoe zullen worden ingezet zullen deze van Hedera zijn en strikt gescheiden zijn van de staatskas.Het Federaal Agentschap van de Schuld opereert op de internationale kapitaalmarkten, met behulp van een groep Primary Dealers bestaande uit toonaangevende internationale banken.

OPGERICHT

2016

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Bank- en financieel recht
  • Insolventie & Faillissement
Google Maps
Google Maps