Bloom

Het advocatenkantoor Bloom werd in 2015 opgericht door Michel Maus, Kristof Salomez, Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe. Bloom onderscheidt zich van alle andere advocatenkantoren door zijn combinatie van fiscaal recht en sociaal recht maar ook en vooral doordat alle vennoten van Bloom niet enkel een uitgebreide praktijkervaring kunnen voorleggen als advocaat doch daarnaast tevens professor zijn aan één of meerdere Belgische Universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB, ULiège). De vennoten van Bloom zijn stuk voor stuk een autoriteit binnen hun vakgebied en staan garant voor de hoogste kwaliteit van hun dienstverlening, zowel in de adviespraktijk als in betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De medewerkers van Bloom werden met de grootste zorg uitgekozen op basis van hun wetenschappelijke en praktische vaardigheden.

 Bloom is een solide partner die u een oplossing biedt voor elk juridisch probleem en u bijstaat in gerechtelijke en administratieve gedingen met creatieve oplossingen en argumenten. De advocaten van Bloom pleiten voor alle rechtscolleges met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.  

 Op sociaalrechtelijk vlak heeft Bloom een bijzondere deskundigheid op het vlak van ontslag, arbeidsduur, internationale tewerkstelling, collectief arbeidsrecht, loon en aanvullende pensioenen, Sociale zekerheidsbijdragen, schijnzelfstandigheid, arbeidsveiligheid en gezondheid, ambtenarenrecht en sociaal strafrecht. Bloom behandelt dossiers in de private sector doch de advocaten van Bloom bezitten daarnaast ook een uitzonderlijke deskundigheid op het vlak van sociaal recht en ambtenarenrecht in de publieke en semi-publieke sector.

 Op fiscaalrechtelijk vlak is Bloom toonaangevend op het vlak van fiscale betwistingen en fiscale fraude. De advocaten van Bloom verlenen bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (verkrijgen van voorafgaande beslissingen, bemiddeling, bijstand bij controle, fiscale regularisaties,…). Ze focussen zich ook op adviesverlening en beleidsondersteunende consultancy over een ruime waaier van fiscale onderwerpen, waaronder internationale fiscale planning, loonfiscaliteit, vennootschapsreorganisaties, vastgoedtransacties en estate planning.  

OPGERICHT

2015

REGIO
  • West-Vlaanderen
RECHTSGEBIEDEN
  • Fiscaal recht
  • Employee benefits & pensioenen
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps
Visite du domicile privé : le fisc a besoin du consentement permanent du contribuable

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation vient mettre des barrières aux pouvoirs d’investigation du fisc lors d’un contrôle au domicile privé du con…

Niet-aangifte buitenlandse roerende inkomsten is niet noodzakelijk fraude

Nu de internationale gegevensuitwisseling op volle toeren draait, kan de niet-aangifte van buitenlandse roerende inkomsten en/of buitenlandse rekening…

L’utilisation de la SOPARFI par des résidents belges et la montée en puissance de la substance économique…

Ce n’est un secret pour personne : de nombreux résidents belges détiennent des sociétés au Luxembourg à des fins fiscales. L’enquête LuxFiles, menée p…