Crosslaw

Crosslaw is een onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Crosslaw is ontstaan uit de gemeenschappelijke wil van haar vennoten om een performante en flexibele structuur te creëren die tegemoet komt aan de huidige noden van de economische spelers.  

Crosslaw kan zich beroepen op de ruime ervaring van een multidisciplinair en meertalig team van een vijftiental advocaten, die op geïntegreerde basis een volledige en geïntegreerde dienstverlening kunnen bieden aan de economische spelers.

In de overtuiging dat het essentieel is de activiteiten van zijn cliënten grondig te kennen, wenst het Crosslaw team zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden door ook “in house“ oplossingen aan te bieden, waardoor de juridische wereld dichter bij de onderneming wordt gebracht.

Crosslaw is aanwezig op de Belgische markt met kantoren te Brussel en Kortrijk. Ze beschikt over een breed internationaal netwerk van betrouwbare partners die eenzelfde kwaliteitsstandaard garanderen.

Crosslaw oefent haar activiteit uit in het Nederlands, Frans en Engels.

Wat doen we?

Crosslaw begeleidt de economische spelers in alle juridische aspecten waarmee zij in hun bedrijfsactiviteit worden geconfronteerd.

Wij bieden een kwaliteitsservice op het vlak van :

juridische bijstand,

 het opstellen van documenten en contracten,

 onderhandelingen

 het oplossen van geschillen met evaluatie van de risico’s

Wie zijn onze doelgroepen?

Crosslaw speelt in op de economische spelers (Belgische of internationale concerns, KMO’s, verenigingen, overheidslichamen) die werkzaam zijn in de nijverheid, de bank- en verzekeringssector, de energie- en ICT-sector, communicatie en media, of in het domein van de dienstverlening.

Crosslaw werkt zowel met de algemene directie, de financiële of juridische dienst van de onderneming als rechtstreeks met de operationele diensten ( commerciële afdelingen, aankoopdiensten, marketing- en communicatiediensten, HR of R&D, …)

Hoe werken we?

Partnership

We zijn de juridische partner van onze cliënt. Het is voor ons essentieel om onze cliënt door en door te kennen, naar hem te luisteren en hem te betrekken in het beheer van zijn dossiers. Dit biedt ons de mogelijkheid zijn noden en verwachtingen te kennen en hem optimale oplossingen aan te bieden.

Reële kennis van de ondernemingswereld

We beschikken over ruime ervaring inzake “in house” adviesverlening. Dit laat ons toe ons los te maken van het strikt juridische kader en een efficiënte en pragmatische oplossing aan te reiken die aangepast is aan de reële noden van de onderneming.

Ethiek

We maken er een punt van eer van onze dagdagelijkse activiteit uit te oefenen met eerbiediging van de hoogste ethische normen. Dit biedt ons onder meer het voordeel een goede band te kunnen onderhouden met onze confraters, hoven en rechtbanken, hetgeen een niet te verwaarlozen voordeel kan opleveren bij de oplossing van geschillen waarmee onze cliënten kunnen worden geconfronteerd.

Toegankelijkheid en reactiviteit

We zijn ons ten volle bewust van het feit dat de cliënt ons onmiddellijk moet kunnen bereiken wanneer hij nood heeft aan ons advies en we garanderen dan ook een optimale toegankelijkheid. We zullen alles in het werk stellen om binnen de kortste termijnen zijn vragen te beantwoorden.

Transparantie en pro activiteit

Wij werken in volle transparantie zowel op het vlak van het beheer van onze opdracht, als op het vlak van de facturatie van onze diensten. We informeren de cliënt proactief over de vooruitgang van zijn dossier en de financiële gevolgen.  

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Handelsrecht en contracten
  • Vennootschapsrecht
  • Burgerlijk recht
  • IP/IT/Media
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps
Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen – wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven aanspraak maken op doelgroepverminderingen op de…

The position of IT service providers (data processors) under the GDPR

Many articles have highlighted the changes that the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natura…

Collective dismissals: what you need to know about the information and consultation procedure

In 2016, several major companies have announced their intention to proceed to collective dismissals. Among these is Caterpillar who announced its inte…