Moore Law

Moore Law staat ondernemers en bedrijven bij in diverse fasen van hun traject: bij het eerste idee, bij het verstrekken van advies en opstellen van contracten, tot en met het verlenen van de juiste bijstand bij een conflict.

Het kantoor richt zich op alle disciplines van het zakenrecht: fiscaal recht, HR-onderwerpen, vennootschaps- en ondernemingsrecht, fusies en overnames, maar ook vermogensplanning. 

REGIO
  • Brussel
  • Antwerpen
  • West-Vlaanderen
  • Oost-Vlaanderen
Google Maps
Google Maps
De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenkin…

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand …

DE BEZOLDIGINGSTHEORIE “IS BACK ON TRACK” : BEWIJSLAST IS NIET ONOVERKOMELIJK

De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan onroerende goederen die een vennootschap (meestal grat…

UBO-register: fiscus kan meekijken

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen w…