Raad van State

Op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zijn de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State het schorsen en vernietigen van onwettige administratieve rechtshandelingen en het verlenen van adviezen op wetgevend en reglementair gebied. De Raad van State is soms ook cassatierechter. 

Het zijn de auditeurs die als magistraten in volle onafhankelijkheid als eerste de dossiers onderzoeken en aldus mee waken over de rechtsstaat.

REGIO
  • Brussel
Google Maps
Google Maps