Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen werd in 1982 opgericht door enkele visionaire OCMW-voorzitters om  initiatieven te nemen die tegemoetkomen aan de welzijnsbehoeften in de regio en door regionale samenwerking de mogelijkheden van de afzonderlijke OCMW’s overstijgen. 

In overleg met andere spelers hebben we een sturende rol in het zorglandschap en streven we naar: een sterke sociale dienstverlening in iedere gemeente; regionale samenwerking en netwerking en een kwalitatieve dienstverlening afgestemd op lokale zorg en – welzijnsbehoeften.

OPGERICHT

1982

REGIO
  • Antwerpen
Google Maps
Google Maps