Nog maar enkele weken voor Britten die op 31 december 2020 in België werkten / verbleven om het statuut van Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord te verkrijgen
26/11/2021

Britten die hun recht op vrij verkeer vóór 1 januari 2021 hebben uitgeoefend, kunnen ingevolge het Terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koningrijk en de Europese Unie hun verblijfsrecht en recht om in België te werken, behouden indien zij uiterlijk op 31 december 2020 in België verbleven of hier als grensarbeider actief waren. 

Opdat deze werknemers / verblijvers hun verworven rechten zouden behouden, moeten zij het statuut van "Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord" verkrijgen. 

Aangezien de aanvraag om dit statuut te verkrijgen vóór 31 december 2021 ingediend moet worden, zijn er nog maar enkele weken over om dit te doen!

Door de Brexit worden Britse onderdanen beschouwd als derdelanders en moeten zij dus in principe een speciale toelating krijgen om in België te werken/ te verblijven.

Het Terugtrekkingsakkoord, gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kort voor de Brexit, bevat evenwel een aantal bepalingen waardoor Britten en hun familieleden die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend voor het einde van de overgangsperiode hun verblijfsrecht en recht om te werken kunnen behouden.

De Britten en hun familieleden die uiterlijk op 31 december 2020 in België verbleven of als grensarbeider actief waren, kunnen hun verblijfsrecht en recht om in België te werken dus behouden.

Deze rechten blijven echter enkel behouden indien deze Britten en hun familieleden tegen uiterlijk 31 december 2021 op de gemeente van hun plaats van verblijf / van tewerkstelling een aanvraag indienen om het statuut van “Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord” te bekomen.

Concreet gaat het om de volgende personen:

  • Houders van een E(+) of F(+) kaart of Bijlage 8 (+);
  • Grensarbeiders in het bezit van een Bijlage 15;
  • De personen die kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer op uiterlijk 31 december 2020, maar die niet over een E(+) kaart, F(+) kaart Bijlage 8 of Bijlage 15 beschikken;
  • Bepaalde familieleden die na 31 december 2020 in België aankomen: mits voorlegging van bepaalde documenten kunnen ze tot 3 maanden na aankomst nog in aanmerking komen voor het statuut als Begunstigde.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen de Begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord een elektronische verblijfskaart (‘M-kaart’) of een elektronische kaart voor klein grensverkeer (‘N-kaart’). Op basis van deze documenten kunnen ze verder onbeperkt in België werken. Werkgevers zullen voor Britse werknemers die in het bezit zijn van een M-kaart of een N-kaart dus geen ‘single permit’ of arbeidskaart moeten aanvragen. Tijdens de procedure kunnen de Britse werknemers verder op basis van hun huidige verblijfsdocumenten in België verblijven en werken. De geldigheid van deze documenten zal echter uiterlijk 31 maart 2022 vervallen.
 
Actiepunt
 
Indien u Britse werknemers in dienst heeft die in aanmerking kunnen komen voor het statuut van Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord, moeten zij uiterlijk op 31 december 2021 bij de gemeente van hun plaats van verblijf / van tewerkstelling dit statuut aanvragen om een M-kaart (verblijfskaart) of een N-kaart (grensarbeider) te bekomen.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vreemdelingenrecht

Laatste artikels Vreemdelingenrecht

Le permis unique pour les travailleurs d’origine étrangère
10/09/2018

La loi relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvent dans une situation particuli&eg...

Read more

New amounts for minimum salaries to obtain Belgian work permit for certain employees
17/11/2015

In order to obtain a Belgian work permit for individuals in the capacity of highly qualified or managerial employees, a sp...

Read more

Administrative cost charged for certain Belgian residence applications from 2 March 2015
27/02/2015

The intention of the Government to apply charges for residence applications in order to cover the administrative costs was...

Read more

Sixth State Reform - what to expect for immigration issues?
12/07/2014

As from 1 July 2014, each Region in Belgium is able to determine for itself the legal criteria necessary to grant work per...

Read more

LexGO Network