UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of minstens jaarlijks te bevestigen dat die gegevens nog steeds actueel zijn.

Aangezien dat vorig jaar technisch nog niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën op 30 april 2020 zelf alle in het UBO-register opgenomen informatie automatisch bevestigd. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO(‘s) vóór 30 april 2020 in het UBO-register hebben geregistreerd en die sindsdien geen wijzigingen met betrekking tot hun UBO('s) hebben gekend, moeten bijgevolg vóór 30 april 2021 bevestigen dat die informatie nog steeds actueel is. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO('s) na 30 april 2020 hebben geregistreerd (omdat zij bijvoorbeeld na 30 april 2020 zijn opgericht of omdat de informatie is gewijzigd), zullen die informatie uiterlijk na één jaar eveneens moeten bevestigen.

De FOD Financiën verwittigt u voortaan via een automatisch gegenereerd bericht (verzonden naar uw eBox) één maand vooraf dat de jaarlijkse deadline verstrijkt. Dat veronderstelt uiteraard wel dat bij de FOD Financiën een geldig e-mailadres is geregistreerd.

De bevestiging gebeurt zeer eenvoudig: meldt u aan op MyMinfin en klik op de knop “jaarlijkse bevestiging”.

Zie ook : Eubelius ( Mr. Herbert Casier )

[+ http://www.eubelius.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen
31/03/2021

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting va...

Read more

Effectenrekeningen opnieuw onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,15%
19/03/2021

Op 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ("JTER") in werking getreden.

Read more

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden?
11/03/2021

Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belas...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Laatste artikels van Mr. Herbert Casier

Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en...

Read more

LexGO Network