UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of minstens jaarlijks te bevestigen dat die gegevens nog steeds actueel zijn.

Aangezien dat vorig jaar technisch nog niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën op 30 april 2020 zelf alle in het UBO-register opgenomen informatie automatisch bevestigd. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO(‘s) vóór 30 april 2020 in het UBO-register hebben geregistreerd en die sindsdien geen wijzigingen met betrekking tot hun UBO('s) hebben gekend, moeten bijgevolg vóór 30 april 2021 bevestigen dat die informatie nog steeds actueel is. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO('s) na 30 april 2020 hebben geregistreerd (omdat zij bijvoorbeeld na 30 april 2020 zijn opgericht of omdat de informatie is gewijzigd), zullen die informatie uiterlijk na één jaar eveneens moeten bevestigen.

De FOD Financiën verwittigt u voortaan via een automatisch gegenereerd bericht (verzonden naar uw eBox) één maand vooraf dat de jaarlijkse deadline verstrijkt. Dat veronderstelt uiteraard wel dat bij de FOD Financiën een geldig e-mailadres is geregistreerd.

De bevestiging gebeurt zeer eenvoudig: meldt u aan op MyMinfin en klik op de knop “jaarlijkse bevestiging”.

Zie ook : Eubelius ( Mr. Herbert Casier )

[+ http://www.eubelius.be]

Mr. Herbert Casier Mr. Herbert Casier
Senior Attorney
[email protected]

Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

Dividendes de sociétés française : circulaire du 28 mai 2021
07/06/2021

La date de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approchant &agr...

Read more

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst
19/05/2021

De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawar...

Read more

The zero-emission company car as the new standard
19/05/2021

As mentioned in our newsflash of 21 April 2021, the text of the government declaration indicated that it was the...

The zero-emission company car as the new standard Read more

Laatste artikels van Mr. Herbert Casier

Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en...

Read more

LexGO Network