Portalus logo

Het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Het Vlaams gunstregime bestaat ruim 10 jaar. Tijd voor een evaluatie en een update. In deze cursus bespreekt mr. Eline Beeken het Vlaams gunstregime met betrekking tot de overdracht van familiebedrijven in Vlaanderen. mr. Beeken zal in haar uiteenzetting voornamelijk focussen op de standpunten van VLABEL, de voorafgaande beslissingen, de omzendbrief en de toepasselijke rechtspraak. Tot slot eindigt deze cursus met enkele formaliteiten die volgens de docent belangrijk zijn om op te nemen in de akte.

Docent

mr. Eline Beeken - Advocaat bij advocatenkantoor Cazimir

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Vlaams gunstregime inzake de overdracht van familiebedrijven
  • Omvang van de vrijstelling / de vermindering
  • Continuïteitsvoorwaarden
  • Standpunten van VLABEL zoals opgenomen in voorafgaande beslissingen, administratieve standpunten, omzendbrief 2015/2 en zoals blijkt uit de praktijk
  • Rechtspraak
  • Formaliteiten / notariële akte

Over de docent

Eline Beeken is advocate verbonden aan de balie van Brussel. Ze is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht, familie- en relatievermogensrecht, vermogens- en successieplanning en successie- en schenkingsrecht. Zij spitst zich in het bijzonder toe op de overdracht van familiebedrijven en de begeleiding van ondernemende families.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture