Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken
01/12/2020

Rechtbank van Koophandel te Luik1 oordeelt dat het opzetten van een lastercampagne een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt indien deze erop is gericht om de inkomstbronnen van een concurrerend persorgaan te laten opdrogen en te proberen de redactionele lijn te wijzigen. 

SUDPRESSE, een persgroep die eigenaar is van een reeks dagbladen, publiceerde op 19 oktober 2019 een artikel op haar Facebook-pagina over de groepsverkrachting van een 13-jarige.  Het artikel verwees, via "putaclic" links, naar andere gerelateerde artikelen (waarvan sommige betalend).  VINCESTONIAN, beheerder van de parodische website NORDPRESSE.be, stelde deze praktijk en het soort publicaties aan de kaak.  Het riep haar lezers op om berichten te sturen naar de adverteerders van SUDPRESSE waarin o.m. zou moeten vermeld worden « cela me dérange de voir qu’une société telle que la vôtre finance des articles qui diffusent les détails sordides du viol d’une ado de 13 ans avec des flèches putaclic. Merci de remettre en questions vos partenariats publicitaires si vous voulez préserver votre image … ». SUDPRESSE stelde hierop een vordering tot staking in bij de Rechtbank van Koophandel te Luik wegens een miskenning van het artikel VI. 104 WER.

VINCESTONIAN steunde zich voor haar verweer op artikel 10 van het EVRM inzake de vrijheid van meningsuiting.  In haar uitspraak omtrent de verenigbaarheid van de omstreden lastercampagne met artikel VI. 104 WER heeft de Rechtbank van Koophandel een belangenafweging gemaakt.  Met name op basis van de jurisprudentie van het Hof van Beroep te Brussel en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Rechtbank geoordeeld dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar het recht op kritiek inhoudt, maar niet van dien aard is dat zij denigrering en aantasting van de reputatie van een onderneming rechtvaardigt.  De rechtbank oordeelde dat de voorwaarden voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting van het VINCESTONIAN-bedrijf in dit geval waren vervuld, aangezien een dergelijke beperking bij wet was voorzien en noodzakelijk is in een democratische en evenredige samenleving.

De Rechtbank beval VINCESTONIAN om haar lastercampagne tegen SUDPRESSE te staken. De campagne was er namelijk op gericht om de inkomstbronnen van SUDPRESSE te laten opdrogen, was een poging om de redactionele lijn van de kranten te wijzigen en ondermijnde als dusdanig de vrijheid van de pers (een persorgaan is namelijk niet meer levensvatbaar wanneer het niet over voldoende financiële middelen beschikt om normaal te opereren). 

Daarentegen werd de vordering tegen de zaakvoerder van VINCESTONIAN afgewezen omdat hij niet voldeed aan de definitie van onderneming in de zin van artikel I.8.39° WER (hoewel de rechtbank erkent dat hij wellicht wel een onderneming was in de zin van artikel I.1.1° WER).
 

Voetnoten:

Rb. Kh. Luik 10 januari 2020, A/19/200796, niet gepubl.

Zie ook : Stibbe ( Mr. Peter Wytinck )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Mededingingsrecht

Laatste artikels Mededingingsrecht

Private schadevergoedingsacties – beveilig je positie
01/04/2021

Door het vele thuiswerk vergeet je je badge wanneer je voor het eerst sedert lange tijd naar kantoor gaat. Gelukkig kan de...

Private schadevergoedingsacties – beveilig je positie Read more

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021
18/03/2021

On 10 March 2021, the Belgian Competition Authority issued its annual communication setting out its policy priorities for ...

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021 Read more

Google closes its acquisition of Fitbit following European Commission conditional clearance
30/01/2021

Earlier this month Google closed its acquisition of Fitbit, following an in-depth investigation by the European Commission...

Google closes its acquisition of Fitbit following European Commission conditional clearance Read more

Dawn raid’s illegality does not automatically void the subsequent request for information
13/01/2021

Brussels Markets Courts confirms two-step test for determining the effects of a dawn raid’s illegality.

Read more

Laatste artikels van Mr. Peter Wytinck

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen
29/12/2020

U vindt hieronder een overzicht van recente juridische ontwikkeling op Europees en Belgisch niveau.

Read more

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
22/12/2020

U vindt hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen.

Read more

Overzicht van nieuwe/hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
15/12/2020

U vindt hieronder een selectie van nieuwe/hangende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de site van het Hof...

Read more

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aan...
08/12/2020

Read more

LexGO Network