Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


EU and Belgium pass laws protecting UK expat and EU citizen's rights post-Brexit

EU and Belgium pass laws protecting UK expat and EU citizen's rights post-Brexit
26/03/2019

In a bid to tackle the consequences of a possible Hard Brexit on EU nationals living in the UK and UK nationals living on the continent, on 22 February 2019 the Committee of Permanent Representatives in the EU (Coreper)

>Read more
Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren

Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren
26/03/2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum dat een fiscaal gunstregime geniet. 

>Read more
Mrs. Ann Taghon

Het ABC van het mobiliteitsbudget
25/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. De datum van inwerkingtreding van de wet is bepaald op 1 maart 2019.

>Read more
Is een exclusiviteitsbeding geldig?

Is een exclusiviteitsbeding geldig?
22/03/2019

Een werkgever kan geneigd zijn een exclusiviteitsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst van zijn medewerkers zodat ze hun arbeidskracht uitsluitend ten dienste van hem stellen. Is een dergelijk beding geldig?

>Read more
Mergers to be controlled in both Brussels and London in case of no-deal Brexit

Mergers to be controlled in both Brussels and London in case of no-deal Brexit
22/03/2019

In a UK parliamentary vote on March 14, MPs voted to ask the EU for a delay to Brexit and rejected the idea of leaving the EU without a deal under any circumstances. 

>Read more
Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering

Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering
22/03/2019

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op een beslissing van een tuchtoverheid. De Raad benadrukte nogmaals de discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheid inzake bewijsvoering en vernietigde de beslissing van de Beroepscommissie die een zogenaamd “gebrek aan bewijs” had vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de Beroepscommissie minder streng zal mogen optreden ...

>Read more
Nieuwe regels voor Benelux-merken in werking sinds 1 maart 2019

Nieuwe regels voor Benelux-merken in werking sinds 1 maart 2019
22/03/2019

De EU heeft in 2015 een nieuwe Merkenrichtlijn uitgevaardigd om de regels inzake nationale merken verder te harmoniseren en te moderniseren (Richtlijn 2015/2436). Voor Benelux-merken hebben de drie Benelux-lidstaten op 11 december 2017 een Protocol goedgekeurd tot implementatie van een reeks bepalingen uit de Merkenrichtlijn in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE"). Dit Protocol is in werking getreden op 1 maart 2019. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

>Read more
Mrs. Freekje De Vidts

Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?
22/03/2019

Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze moet gebeuren, waarbij één of meerdere wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van een goed of dienst worden vergeleken. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkte deze voorwaarde nu voor het eerst in een interessant arrest van een tijdje geleden tussen Carrefour en Intermarché.

>Read more
Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?

Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?
21/03/2019

Het gebruik van persoonsgegevens moet steeds gebaseerd zijn op één van de rechtsgronden bepaald in de GDPR. Wanneer u personen de mogelijkheid geeft om zich via uw website in te schrijven op uw nieuwsbrief, is de verwerking van hun contactgegevens gebaseerd op toestemming.

>Read more
Mr. Thomas Espeel

Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !
21/03/2019

Votre concurrent porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ? Votre fournisseur refuse fautivement de vous livrer ? A l’inverse, vous êtes face à un mauvais payeur ? Pensez à privilégier le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARCs), comme le droit collaboratif.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network