Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Covid-19: Délibérations sans présence physique des organes des sociétés et des associations

Covid-19: Délibérations sans présence physique des organes des sociétés et des associations
24/11/2020

L’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matières de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 permettait de déroger aux statuts des sociétés et associations pour organiser notamment des assemblées générales et des réunions des organes de gestion sans présence physique des membres.

>Read more
Mr. Peter Blomme

Invoking copyright to block the submission of evidence? Nice try, but no cigar!
24/11/2020

The Court of Justice of the European Union delivers judgments regarding the concept of “communication to the public” faster than legal scholars can read and dissect them.

>Read more
Mr. Peter Wytinck

Afwerving van cliĂ«nteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1

>Read more
Mrs. Annick Mottet Haugaard
Ms. Olivia Santantonio

EU Omnibus Directive: what is the impact of the consumer protection reform for traders? Some takeaways and results of the poll
23/11/2020

Nearly one year ago, the EU Parliament adopted the directive No 2019/2161 (better known as the “Omnibus Directive”) as a result of the “New deal for consumers” initiative. 

>Read more
 Payments in the video game industry: Regulatory Status in Belgium

Payments in the video game industry: Regulatory Status in Belgium
20/11/2020

This summer has brought a major lawsuit in the video game industry with the “Apple v. Epic Games” case. Epic Games, the developer of the popular game Fortnite, introduced the possibility for its iOS users to buy V-Bucks (the virtual currency used in Fortnite) without using the AppStore integrated payment services.

>Read more
Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER
20/11/2020

In het arrest Schrems II van 16 juli 2020 oordeelde het Hof van Justitie dat de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) op basis van “standard contractual clauses” (SCC’s) slechts in overeenstemming is met de GDPR voor zover het ontvangende land een gelijkwaardige gegevensbescherming biedt als de EU. Inmiddels kwamen er aanbevelingen over de bijkomende maatregelen die ondernemingen kunnen nemen indien het wettelijk kader in het derde land niet voldoende bescherming biedt, en werd ook een ontwerpversie van nieuwe SCC’s gepubliceerd.

>Read more
Mr. Pieterjan Smeyers

Met het oog op de toekomst in moeilijke tijden: de wederopbouwreserve
20/11/2020

Om de nadelige economische gevolgen van de COVID-19 pandemie zoveel als mogelijk te beperken, voorziet de regering niet enkel in financiële (bijv. overbruggingsrecht, compensatiepremie, coronasubsidie, etc.) , maar ook in fiscale steunmaatregelen

>Read more
Mrs. Ariane Brohez

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd?
19/11/2020

Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur tijdens de eerste lockdownperiode. De vrederechter moest oordelen of de huurder (die een cosmeticabedrijf in het gehuurde goed uitbaat) de huurprijs tijdens de eerste lockdownperiode (d.w.z. van maart tot mei 2020) al dan niet verschuldigd is.

>Read more
EU Court of Justice clarifies concept of “informed consent” for collection of personal data

EU Court of Justice clarifies concept of “informed consent” for collection of personal data
19/11/2020

On 11 November, the Court of Justice of the EU (“CJEU”) rendered its judgment (Case C‑61/19) in a case (Orange România SA v. Autoritatea NaĆŁională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) about informed consent.

>Read more
Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen op zijn arbeidsplaats bekrachtigd.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network