Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Géoblocage : aperçu des nouveautés du Règlement européen

Géoblocage : aperçu des nouveautés du Règlement européen
23/04/2018

Le 28 février 2018, le Parlement européen a adopté un nouveau Règlement visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur. 

>Read more
Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …

Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …
23/04/2018

Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB”is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gesleuteld aan de koninklijke besluiten inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en ook aan de Rechtsbeschermingswet.

>Read more
Mr. Peter Wytinck
Ms. Ine Letten

Condamnation pénale pour cause de pratique commerciale déloyale (stock insuffisant)
23/04/2018

Le 20 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Bruges s’est prononcé sur une action pénale introduite pour des faits contraires aux pratiques loyales du marché. [1]

>Read more
Cateringkosten in het kader van een publicitair evenement - nu ook volledig aftrekbaar in de inkomstenbelastingen!

Cateringkosten in het kader van een publicitair evenement - nu ook volledig aftrekbaar in de inkomstenbelastingen!
20/04/2018

Vorige maand heeft de minister van Financiën zich nu ook op het vlak van de inkomstenbelastingen uitgesproken in die zin dat de kosten van spijzen en dranken die de belastingplichtige maakt in het kader van een publicitair evenement volledig aftrekbaar zijn. Het is thans zaak in lopende dossiers de aandacht van de fiscale ambtenaren en desgevallend van de rechtbanken te vestigen op het nieuwe standpunt van de minister dat in de lijn ligt van dat van de belastingplichtigen.

>Read more
Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019

Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019
20/04/2018

Het energieprestatiecertificaat (“EPC”) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw en is o.a. verplicht bij de verkoop of verhuur van residentieel vastgoed (woonhuis, appartement, studentenkamer, etc.)

>Read more
Mr. Etienne Wery

Les Etats peuvent règlementer Uber sans passer par Bruxelles
19/04/2018

Après avoir jugé qu’UberPop relève du transport et ne constitue pas un service de la société de l’information, la CJUE remet le couvert : les Etats qui règlementent Uber ne doivent pas notifier à la Commission européenne le projet de loi. La directive dite « de notification » ne s’applique en effet qu’aux services de la société de l’information.

>Read more
Mr. Peter Wytinck

Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out
18/04/2018

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

>Read more
Le bail commercial de courte durée : une nouveauté en Wallonie

Le bail commercial de courte durée : une nouveauté en Wallonie
18/04/2018

Face à la tendance des magasins et restaurants éphémères (pop-up), le décret flamand du 16 mars 2016 a instauré un cadre juridique relatif aux baux commerciaux de courte de durée. La Région wallonne vient de lui emboiter le pas et instaure aujourd’hui en Wallonie un régime très similaire (« Décret relatif au bail commercial de courte durée et modifiant le Code civil »).

>Read more
Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten

Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten
17/04/2018

Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.

>Read more
Ms. Heidi Waem
Ms. Louisa Vandepitte

Proceedings Before the Inspectorate
16/04/2018

On 10 January 2018, the Act creating the Data Protection Authority (the “Act”) was published in the Belgian State Gazette. This newsletter provides information about proceedings before the Inspectorate, the investigative branch of the  Data Protection Authority (the "Authority") which has a wide range of powers to investigate complaints.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network