Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Ms. Virginie Bazelmans

Coordination de certaines règles comptables
14/11/2018

Le législateur a réuni dans un seul arrêté royal les règles relatives à la tenue de la comptabilité des entreprises et des associations, à la conservation des livres et au plan comptable minimum normalisé (PCMN) 

>Read more
Mr. Tanguy de Haan

CJEU doesn't like the taste of copyright
14/11/2018

Today, the Court of Justice of the European Union ("CJEU") decided that the taste of a food product is not eligible for copyright protection.

>Read more
Vingerscan en gezichtsherkenning, hoe zit dat nu met de GDPR?

Vingerscan en gezichtsherkenning, hoe zit dat nu met de GDPR?
12/11/2018

De lancering van de iPhoneX die de vingerafdruk als verificatiesysteem vervangt door gezichtsherkenning, heeft het privacydebat in de pers aangewakkerd. Daarbij werd angstvallig verwezen naar het grote gevaar van de gezichtsherkenningstechnologie daar deze profiling mogelijk maakt door onze gelaatsuitdrukking te analyseren. Zo kan de technologie ’s morgens zien of we met het verkeerde been uit bed gestapt zijn en kan het daar op inspelen. Of zoals een recent onderzoek uitwees, is een algoritme op basis van fotogegevens in staat de geaardheid van een persoon te achterhalen.

>Read more
Mr. Bert Gevers

CJEU: VAT on share disposal costs recoverable in certain cases
12/11/2018

VAT on costs incurred in connection with an envisaged share disposal is in principle not recoverable. However, if the reason for the disposal lies in the VAT taxed activities of the parent company, VAT on the disposal costs may be recoverable. 

>Read more
Mr. Wouter Neven

Gewijzigde Appartementswet: afslanking van de statuten en verplicht opstellen van een reglement van interne orde
10/11/2018

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom (samen “de statuten”), en per 1 januari 2019, ook door een reglement van interne orde

>Read more
Mr. Willy Van Eeckhoutte

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat men daaromtrent ook probeert, blijkt vruchteloos. Is het ontslag van dergelijke werknemer met een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding kennelijk onredelijk?

>Read more
Wat is het thuiswerkalarm?

Wat is het thuiswerkalarm?
09/11/2018

Nu de winter voor de deur staat, kunnen ondernemingen overeenkomsten met hun werknemers sluiten teneinde telewerk toe te laten bij code oranje of rood wegens risico op gladde wegen.

>Read more
Mr. Valentijn De Boe
Mr. Felix Feyt

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements
09/11/2018

In a recent judgement of 24 October 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH v. Stadtwerke München GmbH), the European Court of Justice (CJEU) answers two important questions relating to optional exclusions in the context of a public procurement procedure.

>Read more
Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?

Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?
08/11/2018

Le 25 octobre 2018, une proposition de loi « modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’établir une restriction d’usage des données personnelles issues des objets connectés dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance sur la vie » a été déposée au parlement belge. Le texte propose l’interdiction pure et simple de traitement de données issues de « capteurs de santé » par les compagnies d’assurance dans le cadre de contrats d’assurance santé ou assurance vie.

>Read more
Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?

Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?
08/11/2018

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw’s. Daar waar economische activiteiten door vzw’s vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw’s voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network