Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Belgium's privacy watchdog publishes guidance on the notions of controller and processor

Belgium's privacy watchdog publishes guidance on the notions of controller and processor
17/01/2019

Recently, the Belgian Data Protection Authority (“DPA”) published guidance on controller and processor concepts (see original documents in French and in Dutch), refreshing the distinction between these two concepts and their implications. 

>Read more
Het verzoek tot teruggave van registratierechten aangaande het abattement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voortaan elektronisch

Het verzoek tot teruggave van registratierechten aangaande het abattement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voortaan elektronisch
17/01/2019

Een abattement is een korting op registratierechten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkregen wordt indien volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, met name (i) de koper is een natuurlijke persoon

>Read more
Mrs. Vanessa Marquette
Ms. Fanny Laune

A step towards a harmonised EU insolvency framework
16/01/2019

On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on the proposal for a directive on “preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures”.

>Read more
Legal restraints on robotic tailoring

Legal restraints on robotic tailoring
16/01/2019

Many companies have started to explore the possibilities of robotic(s) and robotic tailoring. Recently Start Today in Japan and 3D-aboutme in the Netherlands introduced robotic tailoring into the online retail sector. These technologies offer many possibilities for companies but also cause some legal restraints mostly with regards to consumer protection and data protection.

>Read more
Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019
15/01/2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

>Read more
Mr. Peter Wytinck

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking?
14/01/2019

De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken verder te zetten.

>Read more
International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution

International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution
14/01/2019

On 15 May 2018, the Belgian government submitted a bill to Parliament which brings us one step closer to the creation of the Brussels International Business Court (BIBC), undoubtedly one of the most noteworthy judicial developments in recent years.

>Read more
 Norman Neyrinck

Le web scraping – de quoi parle-t-on ?
14/01/2019

Le web scraping est aussi appelé « screen scraping », ou « harvesting ». Ces termes recouvrent l’ensemble des techniques consistant de récupérer le contenu d’un site web, pour les intégrer dans un autre.

>Read more
Mrs. Dominique Walravens
Ms. Sophie De Krock

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
14/01/2019

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. 

>Read more

"E-bonus": sneller en eenvoudiger vanaf 1 januari 2019
14/01/2019

CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 wijzigt van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zowel inhoudelijk als vormelijk.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network