Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Mrs. Christel Brion
Mrs. Florence Verhoestraete

New Measures to Tackle the Unavailability of Medicinal Products
21/05/2019

The unavailability of certain medicines in Belgium is nothing new, and this situation is certainly not unique in Europe. However, with shortages of 428 products reported at the end of April 2019

>Read more
Mrs. Natalie Reypens
Mrs. Linda Brosens

Notification for Country-by-Country Reporting (CbCR) no longer required on an annual basis
21/05/2019

In order to reduce the administrative burden for Belgian entities, the CbCR notification form should not be filed annually anymore, but only if the information to be reported changes. Following BEPS action 13, Belgian resident parent companies (or the Belgian company that is appointed as the surrogate ultimate parent company) of multinational groups with consolidated gross revenue of € 750 million must file a CbCR in one of the three official languages or in English.

>Read more
Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt?

Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt?
21/05/2019

Om de sociale banden tussen hun werknemers aan te halen, organiseren vele ondernemingen diverse activiteiten om de teamgeest te bevorderen. Waarmee moet men rekening houden?

>Read more
Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty

Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty
20/05/2019

On 19 May 2019, the Swiss corporate tax reform package TRAF (Tax Reform and AHV Financing) was approved by referendum. The reform will enter into force on 1 January 2020 and is mainly aimed at replacing preferential tax regimes, such as the holding company, mixed company or finance branch status, with new tax incentives as of 2020. TRAF will notably introduce step-up mechanisms applicable to most companies that currently apply a preferential tax regime as well as incentives for income from patents and R&D activities. Separately, most cantons have announced significant tax rate reductions as of 2020, resulting in a typical range of effective tax rates of 12-15%. Swiss businesses should assess opportunities to benefit from the reform.

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn
20/05/2019

De Jobsdealwet heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuwe bepaling ingevoegd die werkgevers een nieuwe verplichting oplegt wanneer zij, in onderling akkoord met een werknemer, deze laatste vrijstellen van het verrichten van prestaties tijdens de opzeggingstermijn. Conform de nieuwe bepaling is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat hij zich, binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, moet inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waar hij zijn woonplaats heeft (in Vlaanderen is dat de VDAB).

>Read more
Mr. Pieter-Jan Termote

Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht
19/05/2019

Sinds 1 mei 2019 heeft België twee wetboeken voor vennootschappen: het oude W. Venn. en het nieuwe WVV[i].  Beide wetboeken zullen vele jaren samen van kracht blijven als gevolg van de keuze van de wetgever voor een stapsgewijze inwerkingtreding van het WVV, dewelke gespreid wordt over verschillende jaren tot 2024. Men dient de komende jaren dus vertrouwd te zijn met de twee geldende wetboeken.

 

 

>Read more
New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

>Read more
Mag een zwangere sollicitante over haar toestand worden ondervraagd?

Mag een zwangere sollicitante over haar toestand worden ondervraagd?
16/05/2019

De zwangerschap van een sollicitante of het verlangen van een sollicitant om een gezin te stichten over het algemeen behoren tot de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag hierover dan ook geen vragen stellen.

>Read more
Contrat et données personnelles : jusqu'où peut-on aller ?

Contrat et données personnelles : jusqu'où peut-on aller ?
15/05/2019

Le contrat (y compris la phase précontractuelle) est l’une des bases de licéité prévue au GDPR. Si tout le monde comprend intuitivement la notion générale, la pratique montre que sa mise en oeuvre est source de difficultés. Le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) soumet à consultation d’utiles Guidelines à ce sujet. Jusqu’où peut-on aller dans le cadre d’une relation contractuelle dans le traitement des données personnelles ?

>Read more
Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los

Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los
15/05/2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen de verhuurder en de huurder er voor opteren om hun huurovereenkomst van onroerende goederen in een professionele context aan btw te onderwerpen. Daarnaast voorziet de wetgever sinds 1 januari 2019 in een verplichte btw-heffing op huurovereenkomsten van niet langer dan 6 maanden.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network