Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Nieuw statuut voor verenigingswerkers eindelijk van kracht !

Nieuw statuut voor verenigingswerkers eindelijk van kracht !
20/07/2018

Voor de uitoefening van bepaalde limitatief opgesomde activiteiten kan een verenigingswerker voortaan tot 500 euro/maand en tot 6000 euro/jaar verdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen.

>Read more
Ms. Heidi Waem
Ms. Louisa Vandepitte

GDPR Series: Part 18 - Automated Individual Decision-Making, Including Profiling
19/07/2018

This series provides more detailed insight into the General Data Protection Regulation ("GDPR"), which was published on 4 May 2016 and entered into effect on 25 May 2018.

>Read more
Mr. Etienne Wery

4,3 milliards : amende record infligée à Google
19/07/2018

Google a exigé des fabricants qu’ils préinstallent l’application Google Search et son navigateur (Chrome) comme condition à l’octroi de la licence pour sa boutique d’applications en ligne (Play Store). Elle a payé certains grands fabricants et opérateurs de réseaux mobiles pour qu’ils préinstallent en exclusivité l’application Google Search sur leurs appareils. Elle a entravé le développement d’autres versions d’Android non approuvées par Google (les «forks Android»).

>Read more
Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.
19/07/2018

 Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017. Het KB Plaatsing verwacht van de aanbestedende overheid immers ook dat zij de eerbiediging controleert van de sociaal-, arbeids- en de milieurechtelijke verplichtingen in hoofde van de inschrijver die aan een prijs- of kostenbevraging wordt onderworpen.

>Read more
Mr. Levi Goossens
Ms. Roxane Lauwereins

When your company invites its customers for an exclusive World Cup event: what does it actually costs?
18/07/2018

Belgium has qualified for the World Cup semi-finals and the Belgian company BeerCo wants to invite some of its best customers to attend an exclusive World Cup event organised in the King Baudouin Stadium in Brussels.

>Read more
 Stephane Criel

Goed nieuws voor de houders van een Beneluxmerk. Vanaf 1 juni 2018 krijgt u meer rechten en dit zonder extra te betalen
18/07/2018

Het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ondergaat enkele ingrijpende wijzigingenwijzigingen. Een van de belangrijkste daarvan is de intrede van de nietigheidsprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom buiten de rechter om

>Read more
Ms. Barbara Albrecht

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

TIP 8

Kernpunten

-  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen.

-  Maatschappen zullen verplicht een boekhouding moeten voeren.

-  Inwerkingtreding voorzien op 1 november 2018, uitstel voor bestaande maatschappen.

>Read more
Ms. Heidi Waem
Ms. Louisa Vandepitte

The Revised Video Surveillance Act
17/07/2018

The Act of 31 March 2007 governing the installation and use of surveillance cameras (hereinafter the "Video Surveillance Act") has been revised due to the entry into force of the General Data Protection Regulation (hereinafter the "GDPR") on 25 May of this year.

>Read more
Mrs. Saskia Lust

Tip 7: Vlot(ter) bedrijf overdragen met behoud van macht en inkomsten!
14/07/2018

-  De nieuwe Belgische vennootschapswetgeving zal de overdracht van een bedrijf vlotter maken.

-  U kan de meerderheid van uw aandelen overdragen met behoud van stem- en winstrechten.

-  Een stichting blijft een meerwaarde hebben als diverse familiale en nanciële belangen spelen bij een bedrijfsoverdracht.

>Read more
Mr. Harry Eliaerts
Ms. Aurélie Pollie
Ms. Louise-Anne Bertin

Reform of the Civil Code
13/07/2018

Out with the old and in with the new! After 214 years, the Belgian federal government has decided to update the Civil Code.

The reform will extend to the four main parts of the code, i.e. contract law, tort law, property law and the rules on evidence in civil matters.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network