Juridische artikels: een verhelderende blik op ons rechtssysteem

De juridische artikels op LexGO wijzen de weg in de juridische actualiteit

LexGO publiceert gratis dagelijks meerdere juridische artikels geschreven door advocatenkantoren, notarissen, tax consultants, de juridische diensten van sociale secretariaten. Het is de perfect manier voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals, fiscalisten, notarissen en gerechtsdeurwaarder, en elke andere juridische professional, om op de hoogte te blijven van wetgevende initiatieven, nieuwe rechtspraak en rechtsleer. , verzamelt al het nieuws over de grote spelers in de Belgische juridische wereld: advocatenkantoren, juristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier leest u wat er leeft in de juridische sector in België!

Artikels


Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht
21/11/2019

Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de digitalisering en de modernisering van het vennootschapsrecht in zijn lidstaten.

>Read more
Tuincentra in agrarisch gebied: het einde nabij?

Tuincentra in agrarisch gebied: het einde nabij?
21/11/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het Omgevingsrecht. Ditmaal heeft het Hof de uitzonderingsregel vernietigd waardoor het voor zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied onder specifieke voorwaarden mogelijk was een planologisch attest aan te vragen.

>Read more
Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out

Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out
21/11/2019

In de private sector moet het slachtoffer van een beroepsziekte die niet “op de lijst” staat, altijd aantonen dat hij werd blootgesteld aan een “beroepsrisico”. Een beroepsrisico betekent dat er een verhoogd risico bestaat om de ziekte op te lopen als gevolg van de uitoefening van het beroep.

>Read more
Ms. Fanny Coton

Saisissez plus facilement un compte bancaire dans toute l’UE !
20/11/2019

A l’heure actuelle, lorsque l’on souhaite effectuer une saisie sans connaître la banque auprès de laquelle le débiteur a ouvert un compte, elle est pratiquée simultanément auprès des plus grands établissements bancaires belges en espérant y trouver quelque chose.

>Read more
Shadow-IT en GDPR: neem tijdig de juiste technische en organisatorische maatregelen

Shadow-IT en GDPR: neem tijdig de juiste technische en organisatorische maatregelen
20/11/2019

Op 10 september 2019 heeft de Poolse Gegevensbeschermingsautoriteit een monsterboete van 645.000 Euro opgelegd aan morele.net ten gevolge van een cyberaanval. Deze aanval was oorzaak van een datalek van gegevens van 2.200.000 personen. De beschermingsautoriteit verweet morele.

>Read more
 Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe

Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe
19/11/2019

In een recente baanbrekende zaak van 17 oktober 2019 (nr. 1874/13 en 8567/13, López Ribalda vs. Spanje) heeft de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het gebruik van verborgen videocamera's door een Spaanse Supermarkt, die tot het ontslag van een aantal gestolen werknemers heeft geleid, geen beperking van het recht op privacy van de werknemers was. De zaak betreft een aantal werknemers, waaronder kassiers en winkelbedienden. 

>Read more
Facebook et son rôle dans la chasse aux commentaires dénigrants

Facebook et son rôle dans la chasse aux commentaires dénigrants
18/11/2019

Dans quelle mesure, un juge national peut-il contraindre Facebook d’identifier, parmi les données qu’elle stocke, les posts équivalents à un commentaire dénigrant ? Telle est la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union européenne dans le dossier Eva Glawisching-PIesczek/Facebook Ireland Limited.

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geĂŻnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een ontslagpakket (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4322).

>Read more
Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming
18/11/2019

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonderneming of als sociale onderneming die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen invoerde.

 

>Read more
Mrs. Annick Mottet Haugaard
Ms. Olivia Santantonio
Mr. Ruben Van Breugel

To what extent can artists use trademarks in their works?
15/11/2019

The Benelux Court of Justice (“BCJ”), an international court composed of magistrates from the highest courts of the three Benelux countries, rules on issues regarding the application of the Benelux treaties such as the Benelux Convention on Intellectual Property (“BCIP”). It recently issued an interesting judgment on the use of well-known trademarks in art.

 

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network