IMPOSTO AdvocatenAdres:
IMPOSTO Advocaten CVBA President Kennedypark 41
B-8500 Kortrijk
Belgium
URL: http://www.imposto.be

IMPOSTO Advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor, gespecialiseerd in het fiscaal recht, het vennootschapsrecht, het vermogensrecht en het ondernemingsrecht, zowel in advies als in geschillen.

Onze missie is het bijstaan van Familiebedrijven in hun belangrijkste dimensies: Fiscaliteit, Vermogen & Ondernemen. We houden daarbij sterk aan een doorgedreven en efficiënte samenwerking met de ondernemers en hun raadgevers, in eerste instantie de accountant, de boekhouder, de bedrijfsrevisor, de notaris en de bankier.

Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Litigation
Corporate | Commercial | Economic


Regio :

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen


Contact

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws

De fiscale regularisatie - meer dan ooit een optie!
16/10/2019

Meer dan een hot item in de media zijn de verhalen rond fiscaal besmet vermogen, te weten inkomsten of kapitalen die in het verleden niet hun normaal belastingregime hebben ondergaan. De kranten staan er bol van. 

>Read more

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...
09/10/2019

Wanneer een belastingplichtige een voordeel geniet en er een oorzakelijk verband bestaat tussen het genieten van dit voordeel en de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, is dit voordeel belastbaar als beroepsinkomen in hoofde van de genieter. Als principe geldt hierbij dat dit voordeel wordt belast in hoofde van de genieter voor de werkelijke waarde ervan, te weten de som die de genieter van het voordeel daadwerkelijk heeft bespaard.

>Read more

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fiscaal advocaat?
02/10/2019

De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019).

>Read more

Aftrek groepsbijdrage: voortaan beperkte fiscale consolidatie op groepsniveau mogelijk!
27/09/2019

Voortaan kan binnen een groep van vennootschappen het verlies van de ene vennootschap met de winst van een andere vennootschap worden gecompenseerd. Wel is het aangewezen de groep van vennootschappen tijdig goed te structureren om optimaal van deze regeling gebruik te kunnen maken, en telkens in voorbereiding op de indiening van de aangiftes in de vennootschapsbelasting een fiscale evaluatie op groepsniveau te maken.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network