Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerd…

Onze federatie is een vzw die : - Verdedigt de belangen van de huidige en toekomstige gepensioneerden. Zij vraagt onder meer sinds tal van jaren een aanpassing van alle pensioenen aan de algmene welvaart, dit betekent een verhoging van de pensioenen buiten index, zoals dit het geval is voor de lonen. Zij wil dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op een fatsoenlijk pensioen. Zij bestudeert van dichtbij het probleem van de financiering van de pensioenen. Z…

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Andere
Google Maps
Google Maps