FOD Justicie / SPF Justice

De Federale Overheidsdienst Justitie werd op 15 juli 2002 officieel opgericht. De heer Alain Bourlet, voorzitter van het Directiecomité, staat aan het hoofd van het departement. Zijn rol bestaat erin het federale beleid op het vlak van de Justitie ten uitvoer te leggen. De FOD Justitie is de motor van: * een optimale en begrijpelijke wetgeving * een adequate ondersteuning voor een toegankelijk en efficiënt gerechtelijk apparaat * een evenwichtige uitvoering van de g…

REGIO
 • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
 • Handelsrecht en contracten
 • Vennootschapsrecht
 • Burgerlijk recht
 • Fiscaal recht
 • Publiek & administratief recht
 • Geschillen en arbitrage/bemiddeling
 • IP/IT/Media
 • Strafrecht
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Andere
Google Maps
Google Maps