Lot van lopende overeenkomsten tijdens een faillissement
03/02/2016

Een faillissement maakt in beginsel geen einde aan een bestaande overeenkomst. Artikel 46 van de Faillissementswet bepaalt evenwel dat de curator kan beslissen of hij de overeenkomst gesloten voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder uitvoert. Ingevolge eerdere Cassatierechtspraak kan de curator echter enkel een overeenkomst beëindigen wanneer een goed beheer van de boedel dit vereist. Maar wat gebeurt er wanneer de curator stilzit en niets doet?

In principe moet de curator dus goed motiveren waarom hij een einde maakt aan een lopende overeenkomst tijdens het faillissement. Wanneer een curator echter stil blijft zitten, kan de partij die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten de curator aanmanen om een beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien de curator binnen vijftien dagen geen beslissing neemt, wordt de overeenkomst geacht door toedoen van de curator te zijn verbroken vanaf het verstrijken van deze termijn. In dat geval is niet vereist dat de beëindiging van de overeenkomst kadert in een goed beheer van de boedel.

Voormeld principe werd bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 21 maart 2014. Het Hof stelde immers in haar arrest dat de toepassing van het vermoeden dat een overeenkomst geacht wordt te zijn beëindigd door toedoen van de curator wanneer de curator binnen een termijn van vijftien dagen geen beslissing neemt na daartoe te zijn aangemaand, niet vereist dat de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk is voor een goed beheer van de boedel. 

Dit kan evenwel voor vreemde situaties zorgen. De curator zou hierin een achterpoortje kunnen vinden om lopende overeenkomsten te beëindigen zonder een toets aan een goed beheer. Wanneer de curator immers zou kunnen uitlokken dat een partij hem aanmaant om een beslissing te nemen omtrent een lopende overeenkomst, kan de curator gewoon stil blijven zitten om de overeenkomst te doen beëindigen zonder enige motiveringsplicht. 

De ondernemer moet dit dus altijd goed in het achterhoofd houden wanneer hij een curator over een faillissement wenst aan te manen om een beslissing te nemen over een lopende overeenkomst die men had gesloten met de gefailleerde, zeker wanneer hij wil dat de overeenkomst verder zou uitgevoerd worden.

Voir aussi : Marlex ( Mr. Marc D'hoore ,  Mr. Pieter Van Aerschot )

Mr. Marc D'hoore Mr. Marc D'hoore
Advocaat-Vennoot
[email protected]
Mr. Pieter Van Aerschot Mr. Pieter Van Aerschot
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit des entreprises en difficulté

Derniers articles Droit des entreprises en difficulté

Insolvency | Back to the future with the Heiploeg ruling?
13/05/2022

After having almost killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (see our pr...

Insolvency | Back to the future with the Heiploeg ruling? Read more

Two-tier board structure: liability of directors in case of bankruptcy
26/04/2022

Since the entry into force of the new Belgian Companies and Associations Code, a public limited company (NV/SA) has the po...

Read more

How the Belgian Cour de Cassation qualifies a director of a company as an “enterprise”
06/04/2022

Since the entry into force of the new Belgian Code of Economic Law (‘BCEL’) it is possible for a company direc...

How the Belgian Cour de Cassation qualifies a director of a company as an “enterprise” Read more

Debt-to-equity swaps in the context of reorganisation proceedings and the transposition of the EU...
07/02/2022

When a company faces financial distress, concessions are to be made and decisions to be taken in view of its turnaround. I...

Debt-to-equity swaps in the context of reorganisation proceedings and the transposition of the EU Directive on preventive restructuring frameworks Read more

Derniers articles de Mr. Marc D'hoore

De auteursrechtelijke bescherming van software: hoe zit het met het voorbereidend materiaal?
03/11/2021

Read more

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap ...

Read more

Een pop-up handelshuur
06/11/2014

Pop-up winkels, pop-up restaurants, pop-up bars,... Het recent pop-up fenomeen komt in alle vormen en maten. Er worden pop...

Read more

Risico van borgstelling in de WCO
25/04/2014

In het vonnis waarbij de procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) wordt geopend, kent de rechtbank aan de schuldena...

Read more

Derniers articles de Mr. Pieter Van Aerschot

Nieuwe B2B-invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS): ondernemer, u hoeft niet mee...
30/11/2016

Sinds juli 2016 kan u, in uitvoering van de zogenaamde ‘Potpourri I-wet’ van minister Geens, een uitvoerbare t...

Read more

Elektronisch communiceren en contracteren: een volwaardig alternatief?
14/07/2015

De traditionele communicatiemiddelen worden steeds vaker vervangen door e-mail, sms en andere vormen van elektronische com...

Read more

Algemene voorwaarden op uw website: volstaat dit voor de toepassing ervan?
10/07/2015

De vereisten van snelheid en efficiëntie van het handelsverkeer hebben talrijke ondernemingen ertoe aangespoord om de...

Read more

Nieuwe domeinnaam extensies: .vlaanderen en .brussels
28/10/2014

Het wordt steeds moeilijker om een plaatsje te veroveren op het internet. De bekende webextensies (.com, .be, .org, .eu) r...

Read more

LexGO Network