Einde moratorium op faillissementen
04/02/2021

In onze e-flash van 8 januari 2021 informeerden wij u dat er (opnieuw) een automatisch moratorium van kracht was om Belgische ondernemingen te beschermen tegen betalingsmoeilijkheden als gevolg van de genomen corona-maatregelen. 

Dit moratorium voor beslagen en faillissement was van kracht tot 31 januari 2021, maar werd – enigszins tegen de verwachtingen in – niet verlengd. Bijgevolg kunnen Belgische ondernemingen vandaag opnieuw in faillissement worden gedagvaard of geconfronteerd te worden met een beslag op hun activa.

Volgens een marktstudie uitgevoerd door Graydon voor het VBO in september 2020, loopt bijna 25 % van de ondernemingen het risico failliet te gaan mede als gevolg van de coronacrisis en de in het kader hiervan genomen maatregelen. Het verrast aldus niet dat er kritiek wordt geuit op de beslissing om het moratorium niet te verlengen.

Wel is er een wijziging van het insolventierecht in de maak, m.n. wat de procedure van gerechtelijke reorganisatie betreft. Reeds op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend dat als doel heeft om de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie te vergemakkelijken, in het bijzonder voor de KMO’s. De indieners van het wetsvoorstel anticiperen immers dat een groot aantal ondernemingen hun toevlucht zullen zoeken tot deze procedure teneinde zich te beschermen tegen de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie. Dit lijkt ons niet onterecht. De procedure gerechtelijke reorganisatie (voorheen WCO) biedt effectief perspectief voor ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren.  

Het wetvoorstel voorziet in een vereenvoudiging van de procedure door o.a. een versoepeling van de vormvereisten en toekenningsvoorwaarden, een uitbreiding van de mogelijkheid tot aanstelling van een gerechtsmandataris, een toekenning van betalingsfaciliteiten bij wijze van voorlopige maatregel (inclusief voor nieuwe schulden die opeisbaar zijn geworden tijdens de procedure) en een uitbreiding van de werking van een minnelijk akkoord.

Het wetsvoorstel werd nog niet aangenomen. Als streefdatum voor de goedkeuring ervan wordt maart 2021 naar voren geschoven. Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent voor u op.

Voir aussi : Lydian ( Mr. Yves Lenders ,  Mrs. Kim Van Zummeren )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Yves Lenders Mr. Yves Lenders
Partner
[email protected]
Mrs. Kim Van Zummeren Mrs. Kim Van Zummeren
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit des entreprises en difficulté

Derniers articles Droit des entreprises en difficulté

Attention, la Chambre des entreprises en difficulté vous surveille !
19/08/2021

L'économie belge n'est pas non plus épargnée par la crise du Covid-19. On s'attend &agrav...

Read more

Insolvency: Cash Is king: New Rules Against Late Payment
20/07/2021

Late payment puts a substantial dent in companies’ cash flow and, ultimately, their continuity. In recent years, pay...

Read more

Éviter la dissolution judiciaire de votre entreprise ? Faites le dépôt de vos comptes annuels ...
01/07/2021

Le dépôt des comptes annuels est l'une des obligations légales les plus importantes pour les soci&...

Éviter la dissolution judiciaire de votre entreprise ? Faites le dépôt de vos comptes annuels à temps Read more

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisati...
27/04/2021

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue the...

Read more

Derniers articles de Mr. Yves Lenders

Attention, la Chambre des entreprises en difficulté vous surveille !
19/08/2021

L'économie belge n'est pas non plus épargnée par la crise du Covid-19. On s'attend &agrav...

Read more

Nouveau moratoire en matière d’insolvabilité jusqu’au 31 janvier 2021
12/01/2021

Un nouveau moratoire automatique est entré en vigueur le 24 décembre 2020. Ce moratoire protège les e...

Read more

“Prolongation du cessez-le-feu – moratoire pour les faillites et voies d’exécution jusqu...
18/05/2020

Le 24 avril 2020, un sursis pour les voies d’exécution des créanciers et les déclarations ...

Read more

Les PME doivent être payées dans les 60 jours
06/05/2020

Le 29 octobre 2019, la loi du 28 mai 2019 modifiant la Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les trans...

Read more

Derniers articles de Mrs. Kim Van Zummeren

LexGO Network