Begrotingsakkoord over justitie: Orde van Vlaamse Balies waakzaam positief
24/03/2018

In het kader van het door de regering bereikte akkoord over de begroting, verklaarde de minister van Justitie Koen Geens dat “kwaliteitsvolle justitie ook betekent dat een pro-Deoadvocaat een correcte vergoeding krijgt voor het geleverde werk”. Er is nu een verhoging gepland van 16 miljoen Euro, wat betekent dat een pro-Deoadvocaat van de overheid ongeveer 75 Euro per punt uit de nomenclatuur zou ontvangen (wat volgens het achterliggende idee met 1 uur werk zou moeten overeenstemmen).

De Orde van Vlaamse Balies wijst erop dat de minister van Justitie hiermee zijn belofte ten aanzien van de advocatuur nakomt. Er is vanaf 1 september 2016 een geheel nieuwe regeling in voege. Vroeger waren de vergoedingen gekoppeld aan procedures, waarbij niet altijd de werkelijke prestaties in rekening werden gebracht. Dat systeem is grondig gewijzigd en de balies hebben hieraan constructief meegewerkt, precies omdat het de bedoeling was tot een meer eerlijke verdeling te komen van de overheidsgelden voor de juridische tweedelijnsbijstand. Het nieuwe systeem is erop gericht te komen tot een vergoeding per prestaties en niet langer op grond van het voeren van procedures. 

Met de door de minister aangekondigde verhoging zal een advocaat als hij als pro Deo optreedt een vergoeding van 75 Euro per punt ontvangen. De Orde van Vlaamse Balies reageert waakzaam positief. “De minister komt hiermee zijn belofte na die hij maakte op het ogenblik dat het nieuwe systeem in werking trad. Dat is dus goed nieuws en dat mag dan ook gezegd worden,” zegt Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, die eraan toevoegt dat de Orde verder waakzaam blijft. “Er moet natuurlijk gekeken wordt hoe die maatregel concreet zal worden geïmplementeerd. We gaan ervan uit dat die verhoging niet zal moeten dienen om de btw op de pro-Deoprestaties te financieren, want dan komt de verhoging de staat zelf ten goede. En natuurlijk moet het ook duidelijk zijn dat het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand niet volledig zal worden opgebruikt om de beloofde 75 Euro te kunnen betalen”. De Orde van Vlaamse Balies wijst er tot slot op dat een tarief van 75 Euro per punt uiteraard geen normale marktprijs is, maar enkel geldt voor de door de overheid gefinancierde tweedelijnsbijstand. “De advocatuur wil op die manier de toegang tot het gerecht voor zoveel mogelijk burgers helpen garanderen”.

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network