“Minister lijkt niet te weten wat de taak is van een advocaat”
11/02/2018

De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon reageerde deze middag in het tv-programma “De Zevende dag” op een lopende strafzaak. In algemene bewoordingen vond hij dat het de taak is van een advocaat  om te zorgen voor een “correcte bestraffing” van zijn cliënt en liet weten niet te begrijpen dat advocaten op zoek gaan naar procedurefouten. Hij vond ook dat dit niet mag leiden tot een vrijspraak.

Bij de Orde van Vlaamse balies, die meer dan 10.500 advocaten vertegenwoordigt, reageert men verbaasd en verbolgen. “De minister lijkt niet te weten wat de rol is van een advocaat in een rechtsstaat”, zegt woordvoerder Hugo Lamon.  “Advocaten leveren juridische bijstand en vertegenwoordigen hun cliënt in alle onafhankelijkheid. Het is niet aan een minister om te zeggen wat een advocaat al dan niet mag doen. Een advocaat moet ervoor zorgen dat de wet correct wordt toegepast.”

 

Een advocaat mag wijzen op eventuele procedurefouten. Het is de taak van de rechter, en niet die van de minister, om te controleren of er in een concrete zaak sprake is van een procedurefout. De rechter doet dat aan de hand van alle gegevens van het dossier. De rechter mag daarbij niet onder druk worden gezet door wie dan ook. Het is daarom een gewoonte dat in een hangende zaak ministers en parlementsleden een terughoudendheid respecteren, precies om te vermijden dat er misplaatste druk wordt uitgeoefend op een rechter.

De Orde van Vlaamse Balies wijst er verder op dat wanneer de rechter een procedurefout zou vaststellen omdat de taalwet niet werd gerespecteerd, het de wet is die in de sancties voorziet. “Wanneer er in de wet een nietigheid staat, is het de plicht van de advocaat om de rechter daar op te wijzen,” stelt woordvoerder Hugo Lamon. “Wanneer de minister van Binnenlandse Zaken het niet eens is met de sancties die in de taalwet in gerechtszaken staan, moet hij niet de advocatuur met de vinger wijzen. Hij moet dan maar aan het parlement vragen om de wet te wijzigen, zodat dan in de toekomst andere sancties gelden.”

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network