Legal Learning logo

Consumentenbescherming bij de verwerving van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

30 May

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Tijdens deze webinar door prof. dr. Reinhard Steennot wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financiële diensten.

Belangrijk is dat in bepaalde gevallen een financiële consument verschillende hoedanigheden zal combineren, zodat verschillende categorieën van regels (gelijktijdig) toepassing vinden. Bijvoorbeeld: opent een consument een betaalrekening, waaraan een kredietopening is verbonden, via het internet, dan zal men rekening moeten houden met de algemene regels uit Boek VI (consumentenbescherming), de regels uit Boek XII WER (diensten van de informatiemaatschappij), de bijzondere bescherming van de betalingsdienstgebruiker uit Boek VII WER en de bepalingen inzake consumentenkrediet, eveneens uit Boek VII WER. Met andere woorden, de toepassing van de ene regeling sluit de toepassing van de andere niet uit.

De opleiding focust op een update van volgende vier thema’s:

 • betalings- en kredietdiensten en nevendiensten,
 • het online aanbieden van financiële diensten,
 • fraude met betaalinstrumenten,
 • instrumenten van beleggersbescherming.

OPTIONEEL: deelnemers hebben ook de mogelijkheid in te schrijven inclusief het ‘Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken’ (uitgave Intersentia – september 2023 – ter waarde van €250) van prof. dr. Reinhard Steennot en prof. dr. Gert Straetmans.

Om in te schrijven mét het handboek (prijs webinar + handboek = €265 ex btw) - klik hierU kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 30 mei 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENT

 • Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar consumentenrecht en bankrecht UGent / voorzitter brc Verbruik

PROGRAMMA

12u30 – 14u15: uiteenzetting

Algemeen overzicht

 • rechtstreekse bescherming van de consument via privaatrechtelijke regelen
 • onrechtstreekse bescherming van de consument via publiekrechtelijke regelen
 • het begrip zwakkere partij
 • het gebruik van artificiële intelligentie, bvb. wat de kredietwaardigheidsbeoordeling betreft

Betalings- en kredietdiensten en nevendiensten

 • een stand van zaken, ook in het licht van de wijzigingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht tengevolge de wet van 5 november 2023
 • recente rechtspraak, zoals bvb.
  • consumentenkredietovereenkomst: wanneer is de gezinswoning als waarborg onevenredig? Arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2023
  • de rechten van consumenten op het gebied van leasing en de financiering van motorvoertuigen. Arrest van het Hof van Justitie van 21 december 2023

Het specifiek online aanbieden van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

 • de laatste evoluties inzake de regels uit Boek VI WER die specifiek van toepassing zijn indien een consument online een overeenkomst sluit met het oog op de verwerving van financiële diensten en dit in het bijzonder op het vlak van:
  • informatieverplichtingen
  • herroepingsrecht

Fraude met betaalinstrumenten

 • evoluties van bescherming inzake:
  • bewijslast
  • de gevolgen (voorlopig en definitief)
  • het tijdstip van de kennisgeving als centraal gegeven

Instrumenten van beleggersbescherming

 • een stand van zaken wat betreft:
  • de combinatie van de verschillende beschermingstechnieken
  • gedragsregelen
  • actieve onderzoeksplicht
  • aansprakelijkheid ten aanzien van de belegger
  • product governance

14u15 - 14u30: vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
dotted_texture