Legal Learning logo

De aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

28 Nov

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Tijdens deze webinar besteedt prof. dr. Christophe Lemmens aandacht aan de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling waar hij/zij werkzaam is, waarbij, eerder dan op het theoretisch kader, de nadruk wordt gelegd op praktijkproblemen, zoals reeds opgesomd in het programma.

Deelnemers hebben evenwel de mogelijkheid tot en met vrijdag 17 november 2023 bijkomende vragen omtrent het thema van de webinar te stellen, die dan beantwoord zullen worden op dinsdagnamiddag 28 november 2023. U kan uw vragen mailen naar marc@legalnews.be.

Het programma zal daarom bestendig een update krijgen tot 17 november 2023.

Na 17 november 2023 is inschrijven uiteraard nog mogelijk, maar zullen er geen vragen meer kunnen gesteld worden, zodat de uiteenzetting adequaat kan voorbereid worden.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 28 november 2023
 • 12u30 – 14u30

DOCENT

 • Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende issues komen al aan bod:

 • Aansprakelijkheid inzake ziekenhuisinfecties:
  • Sinds een 20-tal jaar discussie
  • Veiligheidsverbintenis om (exogene) ziekenhuisinfecties te vermijden: resultaats- of inspanningsverbintenis?
  • Belang kwalificatie voor de omvang van de bewijslast van de patiënt
  • Uiteenlopende standpunten in rechtspraak en rechtsleer
  • Nuancering van het belang van de kwalificatie
  • Bespreking van de laatste rechtspraak
 • Aansprakelijkheid inzake informed consent:
  • Is de discussie voorbij na het Cassatie-arrest van 18 juni 2020?
  • Wat is de impact van boek 8 bewijs Burgerlijk Wetboek, met ingang van
   1 november 2020?
  • Mogelijke verzachtingen?
  • Hoe zich positioneren als arts?
 • Wat is de laatste stand van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen: aansprakelijkheid en MOZA?
 • Wat is de laatste stand van de rechtspraak van de hoven en rechtbanken omtrent medische aansprakelijkheid?
  • Medische fouten
  • Causaal verband
  • (Schade)vergoeding
  • Centrale ziekenhuisaansprakelijkheid
  • Bewijsregels en omkering bewijslast
 • Wat is de invloed van de Kwaliteitswet op de aansprakelijkheid van gezondheidsbeoefenaars en zorginstellingen? Zal er veel wijzigen ten gevolge de voorgestelde hervorming van de Kwaliteitswet?
 • Zijn er bepalingen uit het nieuwe Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek die een impact hebben in deze materie?
 • Verzekeringsovereenkomsten BA Medische beroepen en de bestaande systemen voor dekking in de tijd: kritische beschouwingen.
 • Wat zal het voorgestelde Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ betekenen voor de aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen?

14u15 - 14u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het ei

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

Exploring PSD3 and PSR: Navigating the Future…

10 Oct

Training
DLA Piper logo

Talent Class for Master of Law students

26 Oct

Event
dotted_texture