Legal Learning logo

Tewerkstelling van buitenlanders in België: een overzicht van A tot Z

12 May

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Tijdens deze webinar zal mr. Sophie Maes vanuit haar jarenlange praktijkervaring de deelnemers een volledig overzicht geven van de vereisten voor zowel de tewerkstelling van buitenlandse werknemers als van buitenlandse zelfstandigen.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 12 mei 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels

PROGRAMMA

12u30 - 14u15 : uiteenzetting

Deel 1. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

 • Arbeidsmigratie: twee aspecten
  • Recht op verblijf: is er het recht om België binnen te komen en is er het recht om gedurende een bepaalde periode op het Belgisch grondgebied te verblijven?
  • Recht op arbeid: is er het recht om in het kader van de afgesloten arbeidsovereenkomst alle activiteiten uit te voeren terwijl de werknemer in België is?
 • De algemene regels op recht op verblijf en recht op arbeid in het geval van:
  • Korte duur (minder dan 90 dagen)
  • Lange duur (meer dan 90 dagen)
 • De inhoudelijke regels:
  • Toelating tot arbeid (regionaal geregeld sedert 1 januari 2019)
  • Overzicht van de diverse situaties:
   • Internationale vrijstellingen (Brexit)
   • Federale vrijstellingen (specifieke verblijfssituaties)
   • Regionale vrijstellingen (vrijstellingen niet verbonden aan het verblijf)
   • Economische migratie (single permit en arbeidsvergunning + arbeidskaart B)
  • Welk Gewest is bevoegd naargelang een toegang voor onbeperkte of beperkte duur?
  • Stappenplan bij Arbeidsmigratie
   • Stap 1: kan de werknemer genieten van een vrijstelling?
   • Stap 2: heeft de werknemer een hoogopgeleid/bijzonder profiel?
   • Stap 3: heeft de werknemer het profiel van een knelpuntberoep?
   • Stap 4: heeft de werknemer een overig profiel?
  • De procedurele regels
   • Single permit in de praktijk
   • Het Uniek Loket “Working in Belgium” (WIB)

Deel 2. Tewerkstelling van buitenlandse zelfstandigen

 • Wat is een zelfstandige beroepsactiviteit?
 • De beroepskaart (regionaal geregelde materie)
  • Welke nationaliteiten zijn vrijgesteld van een beroepskaart?
  • Wat zijn de beperkingen en de voorwaarden van de beroepskaart?
  • De procedure voor het opnieuw aanvragen, wijzigen van de beroepskaart
 • De verschillende vereisten naargelang de Gewesten
  • Het nieuw economisch migratiebeleid voor buitenlandse zelfstandigen vanaf
   1 januari 2022 in Vlaanderen

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture